Tok času dokázali zvrátit vědci z Moskevského fyzikálně-technického institutu

 
Další 1 fotografie v galerii
Druhý termodynamický zákon směřuje od pořádku k chaosu / Pixabay
Stroj času vytvořený v Rusku přesouvá drobné částečky o zlomek sekundy do minulosti. Ruští fyzici tak dosáhli schopnosti cestovat časem. Popsali to jako pohyb v opačném směru, než funguje proud času.

V Rusku byl postaven „stroj času“, který pohání drobné částice o zlomek sekundy zpátky do minulosti. Vědci popsali schopnost přemístit objekty menší, než je velikost atomu, v opačném směru, než je normální běh času.

Experimenty zahrnovaly elektrony - záporně nabité částice, které tvoří atom. Analogii tvoří přestávky během hry v bazénu, kdy jsou míčky náhradou elektronů. Po přestávce se tyto původně nahodile rozptýlené koule rozmístí podle fyzikálních zákonů. Ale výzkumníkům se podařilo najít jejich původní pořadí. Objevují se, jako by se vraceli zpět - pomocí speciálního kvantového počítače.

Výzkumní pracovníci z Moskevského institutu fyziky a technologie (MIPT) říkají, že experimentem účinně vzdorovali druhému zákonu termodynamiky. Jde o fyzikální pravidlo, které řídí směr událostí z minulosti do budoucnosti a uvádí, že všechno v našem vesmíru směřuje k rozpadu.

Druhý termodynamický zákon směřuje od pořádku k chaosu. „Stroj času“ je postaven ze základního kvantového počítače, který je tvořen „qubity“ (kvantovými bity, tedy jednotkami kvantové informace odvozenými od klasického bitu). Jedná se o jednotky informací popsané jedničkou, nulou nebo smíšenou superpozicí.

V experimentu byl spuštěn program „evoluce“, který způsobil, že se kvantové bity staly stále složitěji se měnícím vzorem nul a nul. Během tohoto procesu byla zapomenuta původní varianta, jako když míčky v bazénu zasáhne a rozptýlí náraz. Jiný program pak změní stav kvantového počítače tak, že se vyvíjí zpětně, tedy od chaosu po pořádek.

Stav kvantových bitů se vrací zpátky do původního výchozího bodu. „Externímu pozorovateli to připadá, jako by čas běžel dozadu,“ říká vedoucí výzkumný pracovník Dr. Gordey Lesovik, který vede laboratoř Fyzikálních kvantových informací.

„Uměle jsme vytvořili stav, který se vyvíjí opačným směrem k termodynamické šíři času.“ Kvantový stav je navrácen zpátky do původního výchozího bodu. Vědci zjistili, že práce s pouhými dvěma kvantovými bity dosáhla „časového zvratu“ s úspěšností 85 %. Pokud byly zapojeny tři kvantové bity, došlo k více chybám, což vedlo k 50 % úspěšnosti.

Vědci říkají, že tento experiment by mohl mít praktické uplatnění ve vývoji kvantových počítačů. „Náš algoritmus by mohl být aktualizován a použit pro testování programů napsaných pro kvantové počítače a odstranění šumu a chyb,“ říká Dr. Lesovik.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama