Špatné životní prostředí zabije až 9 milionů lidí každý rok!

 
Další 1 fotografie v galerii
Firmy i lidé v rozvojových zemích topí v rámci šetření nekvalitními fosilními palivy / Pixabay
Profesor zdravotních věd Bruce Lanphear ze Simon Fraser University v těchto dnech napsal závěr ke studii na téma znečištění naší planety provedené pod křídly „The Lancet Commission on Pollution and Health“ a nutno říci, že závěry této studie nejsou pro lidskou civilizaci příliš povzbudivé...

Nemoci způsobené nekvalitním životním prostředím zapříčinily jen v roce 2015 na 9 milionů (odhadovaných) předčasných úmrtí. Což odpovídá celkem 16 % ze všech úmrtí vůbec. To je trojnásobek úmrtí proti stálému strašáku v podobě AIDS, to vše navíc zkombinované ještě s malárií a tuberkulózou. A patnáctkrát více, nežli veškeré formy násilí včetně válek. A i to je však pořád více, než kouření, hlad a přírodní pohromy a v některých zemích je to každá čtvrtá smrt.

Jak se dá předpokládat, znečištění zabíjí převážně chudé, jež jsou první na ráně u podobných efektů. Celých 92 % úmrtí zde spadá na země s nízkými a středními příjmy. Za jednotlivé státy je situace vždy nejhorší v chudých oblastech. Nejvíce tím trpí děti, protože jsou znečištění jednak vystaveny během těhotenství matky a poté i samy děti v raném dětství, kdy jsou na podobné vlivy nejcitlivější.

Vše je samozřejmě úzce spjato s aktuálně probíhajícími změnami podnebí a biodiversitou. Lidé topí v rámci šetření nekvalitními fosilními palivy a třeba pálení biomasy zodpovídá za 85 % znečištění vzduchu v podobných oblastech. Hlavními viníky zůstávají uhelné elektrárny, chemické závody, doly a auta.

Země je jedna velká spojená nádoba, takže jakékoliv neekologické hrátky se okamžitě projeví v globálním měřítku jinde na světě (viz kupříkladu problémy některých jaderných elektráren). Závěr studie jako obvykle doporučuje hledání alternativ, a to zároveň ekologických i obnovitelných.

Mohlo by vás zajímat

Reklama