Jupiter před 4,5 miliardami let pohltil planetu desetkrát větší než Země

Proto-planety se v prvních dnech vzniku sluneční soustavy střetávaly velmi často / Pixabay
Astronomové zkoumali data ze sondy Juno NASA a zjistili, že dramatická srážka rozbila první jádro Jupitera. Proto-planety se často střetávaly v prvních dnech existence sluneční soustavy.

Jupiter byl před 4,5 miliardami let plynovým gigantem. Poté došlo k obrovské kolizi s protoplanetou, kdy obr Jupiter úplně pohltil svého konkurenta.

Tuto teorii představili vědci, kteří studovali historii planety pomocí dat z kosmické sondy Juno NASA. Domnívají se, že tato srážka s planetou – odpovídající zhruba desetinásobku velikosti Země – vysvětluje Jupiterovo tajemné plynné jádro. Jeho vnitřní vrstva je složena z pevných hornin a vodíku. Pokud je jejich teorie správná, vrhá to nové světlo na bouřlivé vytváření sluneční soustavy.

Takové modely vedou k vytvoření vnitřní struktury planety, která je v souladu se zředěným jádrem a přetrvává po miliardy let. Srážka velkého planetárního embrya s proto-Jupiterem mohla rozbít jeho prvotní kompaktní jádro a smíchat těžké prvky s obalem.

Tým sestavený z Japonska, Číny, Švýcarska a USA dodává, že tento scénář by nebyl v případě Jupitera ojedinělý. Ve skutečnosti se proto-planety v prvních dnech vzniku sluneční soustavy střetávaly velmi často.

V mladé sluneční soustavě byly totiž podobné kolize běžné. K podobné události mohlo dojít také v případě planety Saturn, což přispělo ke strukturálním rozdílům mezi Jupiterem a Saturnem. Vědci také testovali teorii, že Jupiterovo fragmentované jádro bylo způsobeno erozí počasí nebo možností, že vždy obsahovalo základní plyn. Podle studie je ale za charakter planety Jupiter nejspíše zodpovědná právě zmiňovaná kolize.

Mohlo by vás zajímat

Reklama