Vědci vyhlásili klimatickou nouzi planety Země: Připravili i sadu opatření k nápravě

Změny klimatu přišly a dochází k nim stále rychlejším tempem / Pixabay
Aliance více než 11 000 vědců podepsala dokument, který prohlásil současnou klimatickou situaci Země za kritickou. Poskytuje také soubor účinných opatření, která by lidé měli podniknout. Za účelem poklesu poškození planety emisemi skleníkových plynů požaduje dokument větší kontrolu nad masivně se rozrůstající globální populací, která se v současnosti zvyšuje o více než 200 000 lidí denně.

Dle vědců by k populační kontrole by bylo třeba přistupovat pomocí metod, které by zajistily sociální a ekonomickou spravedlnost, aby se udržel morálně a ekologicky zdravý svět. 

Globální skupinu vede William J. Ripple, profesor ekologie na Oregonské státní univerzitě a výzkumník Christopher Wolf. Profesor Ripple řekl: „Přesto, že již 40 let probíhají velká globální jednání, pokračovali jsme v podnikání jako obvykle a tuto krizi se nám nepodařilo vyřešit. Změny klimatu přišly a dochází k nim rychlejším tempem, než očekávali mnozí vědci.“

Článek poukázal na šest oblastí, ve kterých by lidstvo mělo podniknout okamžité kroky ke zpomalení oteplování planety. Zaprvé snížení spotřeby energie a nahrazení fosilních paliv nízkouhlíkovými obnovitelnými zdroji. Tento krok lze podpořit zrušením dotací společnostem vyrábějícím fosilní paliva a uvalením poplatků za uhlík, které budou dostatečně vysoké, aby omezily používání fosilních paliv. 

Za druhé dokument požaduje drasticky omezit produkci „krátkodobých znečišťujících látek“, jako jsou metan, saze a hydrofluoruhlovodíky a počítá s tím, že se díky tomu v průběhu následujících desetiletí sníží trend krátkodobého oteplování o 50 procent. Příspěvek rovněž navrhuje ochranu ekosystémů, jako jsou lesy, pastviny a mangrovy (společenstva keřů a stromů v deltách řek na pobřeží moří a oceánů), aby mohly dosáhnout svého maximálního „ekologického potenciálu“ a působit jako převodníky oxidu uhličitého - převládajícího skleníkového plynu vytvářeného lidskou činností - na kyslík. 

Výzkumníci také doporučují lidem přijímat stravu s menším množstvím živočišných produktů. Uvedený dietní posun by významně snížil emise metanu a dalších skleníkových plynů a uvolnil by zemědělskou půdu pro pěstování plodin pro výživu lidstva namísto krmení hospodářských zvířat.

Snížení plýtvání potravinami je také považováno za důležité - vědci tvrdí, že nejméně jedna třetina všech vyrobených potravin končí v odpadcích, což znamená, že při jejich výrobě vznikly zbytečné emise. Vědci požadují ekonomiku „bez uhlíku“ a opuštění cílů směřujících k růstu hrubého domácího produktu a ke snaze o zvyšování bohatství.

Mohlo by vás zajímat

Reklama