Průmyslová revoluce způsobila podle genealogů nárůst mimomanželských vztahů

Z hlediska evoluce není věrnost jednomu partnerovi nejvýhodnější strategií / Pixabay
Nová studie spojila důkazy v podobě DNA s dlouhodobými genealogickými údaji, aby prozkoumala otázky biologického otcovství mezi lidmi žijícími v západní Evropě v posledních 500 letech.

Zjistilo se, že důkazů o ženách, které měly děti s někým jiným než se svým životním partnerem, bylo poměrně málo, ale narůstaly mezi chudšími lidmi v hustě obydlených městech v 19. století. Studie zjistila, že 6 za 100 chlapců nevychovával jejich biologický otec. 

Autor studie Maarten Larmusea z belgické univerzity KU Leuven uvedl: „Samozřejmě je mimomanželské otcovství, zejména kvůli cizoložství, oblíbeným tématem drbů, vtipů, televizních seriálů a literatury. Vědecké znalosti o tomto jevu jsou však velmi omezené, a to hlavně, pokud jde o minulost. Náš výzkum ukazuje, že šance na takový jev ve vaší rodinné historii závisí na sociálních podmínkách vašich předků.“

Z hlediska evoluce není věrnost jednomu partnerovi nejvýhodnější strategií. Pokud se věrnost poruší, samci mohou plodit další potomky a ženy těží ze spojení s nadřazenými samci. Vědci zkoumali, jak často k takovému chování v průběhu dějin docházelo. Jejich studie, publikovaná v Current Biology, pokryla několik století, během nichž se dramaticky měnilo sociální prostředí člověka.

Pro odhad historického podílu žen, které měly děti v manželském páru s někým jiným než se svým manželem, vědci identifikovali 513 párů současných dospělých mužů žijících v Belgii a Nizozemsku. Na základě genealogických důkazů muži sdíleli společného otcovského předka, a proto - s výjimkou události párového otcovství - by také měli nést stejný chromozom Y. Pokud vědci zjistili nesoulad, který nelze vysvětlit mutací mezi chromozomovými genotypy Y mužů v páru, znamenalo to, že v genealogii vedoucí k jejich společnému otci došlo alespoň k jedné události mimomanželského otcovství.

Ve 25 z 96 případů neshod (26 %) pomohly genotypy Y chromozomu jednoho nebo více dalších dárců DNA dále zúžit přesnou část genealogie, kde došlo k uvedené události. Vědci také získali genealogické záznamy o všech otcovských předcích, včetně jejich roku a místa narození a sociální třídy na základě jejich zaměstnání. Podle studie nebyly prokázány žádné významné rozdíly v tomto jevu mezi zeměmi, a to navzdory náboženským rozdílům. Ale velmi se počty událostí lišily v závislosti na socioekonomickém postavení a hustotě obyvatelstva.

Míra mimomanželských otcovství byla nižší u zemědělců v porovnání s řemeslníky a obchodníky - asi o jedno procento a asi o 4 % než u dělníků a tkalců z nižší třídy. Míra také rostla v souvislosti s hustotou obyvatelstva. Vědci tvrdí, že to mohlo být způsobeno nejenom nárůstem cizoložství, ale také nárůstem sexuálního násilí na ženách. Když spojíme obojí dohromady, vědci naznačují, že odhadované počty mimomanželských otcovství v rodinách kolísaly o více než jeden řád.

Šlo asi o 0,5 % mezi středními a vyššími třídami a zemědělci žijícími v nejřidčeji osídlených místech, až téměř 6 % pro nejnižší socioekonomické třídy žijící v nejhustěji obydlených městech. Vše tedy závisí na společenském kontextu. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama