Startuje mise Solar Orbiter s českou stopou: Zmapuje nejvnitřnější oblasti naší sluneční soustavy

 
Další 2 fotografie v galerii
Účast na misi Solar Orbiter představuje jednu z nejnákladnějších účastí na kosmickém projektu v historii ČR / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Na 6. února 2020 je naplánováno vypuštění sondy Evropské kosmické agentury (ESA) Solar Orbiter, na které se významně podílejí i čeští vědci. Mise se zaměří na výzkum Slunce a zejména vnitřní heliosféry, dosud nezmapované nejvnitřnější oblasti sluneční soustavy.

V ČR byly realizovány projekty za 180 milionů korun, které byly financovány z příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do ESA. Sonda bude vypuštěna z Kennedyho vesmírného střediska v USA na raketě Atlas V. Jedná se o nejvýznamnější českou účast na kosmickém projektu od 80. let 20. století.

„Svým významem a finančními náklady se česká účast na misi Solar Orbiter řadí mezi takové české úspěchy v kosmonautice, jakou byl první československý (evropský) kosmonaut Vladimír Remek anebo družice Magion," komentoval událost náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček.

Účast na misi Solar Orbiter představuje jednu z nejnákladnějších účastí na kosmickém projektu v historii ČR, resp. Československa. Významná je také v tom, na kolika různých přístrojích se výzkumné organizace z ČR podílí a kolik různých výzkumných organizací a podniků z ČR bylo v přípravě mise zapojeno.

Významné bylo především zapojení ČR v rámci široké mezinárodní spolupráce do vývoje a výroby vědeckých přístrojů mise – Astronomický ústav a Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR a dále Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy se celkem 5 projekty podílely na přípravě 4 vědeckých přístrojů umístěných na sondě (z celkových 10).

Týmy z Astronomického ústavu se zapojily do vývoje spektrometru – teleskopu STIX pro zobrazení rentgenových zdrojů, který bude sloužit ke studiu fyzikálních procesů ve slunečních erupcích a v dalších jevech v heliosféře, a koronografu Metis určeného pro studium koróny a eruptivních procesů v koróně a ve slunečním větru. Týmy z Astronomického ústavu a Ústavu fyziky atmosféry se dále dvěma projekty účastnily přípravy přístroje RPW pro měření radiových a plazmových vln doprovázejících sluneční erupce a další dynamické jevy ve slunečním větru.

Tým z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy se zapojil do vývoje přístroje SWA (analyzátor slunečního větru), který bude s vysokým časovým rozlišením měřit hustotu, rychlost a teplotu iontů a elektronů slunečního větru. Díky přímé účasti na vývoji vědeckých přístrojů budou mít čeští vědci přednostní přístup k získaným datům.

Mise Solar Orbiter byla vybrána v roce 2011 jako první mise střední třídy Vědeckého programu ESA. Cílem je lépe porozumět a předvídat nepravidelné chování hvězdy, na které závisí naše životy.

Mohlo by vás zajímat

Reklama