Neandrtálská DNA se objevila před 30 000 lety v populaci tehdejší Afriky

Studie potvrzuje předchozí předpoklady, že Afričané se s neandrtálci přímo nepářili / Pixabay
Máme k dispozici první přesvědčivý důkaz neandrtálské DNA zaznamenané u současných Afričanů. Dosud bylo známo, že se neandrtálská DNA vyskytovala pouze u Američanů, Evropanů a Asiatů. Neandrtálci a lidé vytvořili hybrid poté, co Homo sapiens migroval z Afriky.

Evropané, kteří byl zplozeni po této události, následně migrovali zpátky do Afriky. Páření mezi těmito evropskými migranty a původními Afričany předalo stopové množství neandertálské DNA do jejich genů.

Nová studie provedená na Princetonské univerzitě odhaluje, že Afričané, o nichž se dříve myslelo, že nemají neandertálskou DNA, získali cca 0,3 % svých genů od našich předků. Stalo se to díky rozmnožování s lidmi, kteří se přistěhovali z Evropy do Afriky asi před 30 000 lety.

Výsledky studie ukazují, že rození Evropané, Asiaté, Afričané a Američané mají nějakou neandertálskou DNA a Afričané jí mají více, než se původně předpokládalo. Asi před 100 000 lety došlo k velké vlně migrace z Afriky, ze které pochází velká většina moderních neafrických populací. Část této populace se zkřížila s neandrtálci, k čemuž došlo asi před 50 000 lety. Tato populace přenesla neandertálskou DNA na tu dnešní. Stalo se tak po rozdělení evropské a východní Asie (asi před 30 000 lety).

Vědci identifikovali regiony neandertálského původu v Afričanech tak, že v průměru identifikovali 17 megabáz (Mb) neandertálské DNA na jednotlivce. To odpovídá přibližně 0,3 % genomu afrických národů pocházejících z neandertálců, kteří vyhynuli před asi 40 000 lety. To je výrazně méně než úroveň neandertálského původu v Evropanech (51 Mb / na jednotlivce), Východoasijcích (55 Mb / na jednotlivce) a Jižních Asiatech (55 Mb / na jednotlivce).

Zároveň odborníci odhalili, že Východoasijci, o nichž se předpokládalo, že mají o 20 % více neandertálské DNA než Evropané, jí mají ve skutečnosti pouze o 8 % více. „To naznačuje, že většinu neandertálských předků, které mají jednotlivci ve svém genomu, lze vysledovat až ke společné hybridizační události, zahrnující populaci předků všech ne-Afričanů, k níž dochází krátce po rozptylu lidí mimo Afriku,“ vysvětluje autor studie Joshua Akey z Princetonské univerzity.

Studie potvrzuje předchozí předpoklady, že Afričané se s neandrtálci přímo nepářili. Ukazuje však, že neúmyslně přijali neandertálskou DNA od těch, kteří pocházeli z jiných částí světa, jejichž předkové se naopak s neandrtálci spářili. Dokazuje to, že historie se vyvíjela složitějším způsobem. Nedošlo k jedinému rozptýlení lidí před 60 000-80 000 lety. Z Afriky odešlo mnoho rozptýlených vln a u některých proběhlo mísení mezi moderními lidmi a neandertálci. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama