Informační technologie ovlivňují klima méně, než se dosud předpokládalo

ICT má potenciál snížit uhlíkovou stopu až o 15 % i v dalších odvětvích / Pixabay
Emise uhlíku spojené s výrobou, používáním a likvidací zařízení v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), jsou tématem, které vyvolává stále větší společenský zájem.

Uhlíková stopa v ICT zahrnuje mobilní sítě, datová centra, podnikové sítě, ale také všechna uživatelská zařízení, jako jsou telefony, počítače, technologie IoT a další nástroje.

Podle analýzy společnosti Ericsson jsou čísla týkající se emisí uhlíku a spotřeby elektřiny v datových centrech, při streamování a hraní her či během dalších digitálních aktivit, často přehnaná. Vycházejí z nedostatečných znalostí technologií nebo ze zastaralých dat interpretovaných chybnými způsoby.

ICT je často vnímané jako odvětví, které má z hlediska emisí uhlíku stejnou stopu jako například letecký průmysl. Aby však smartphone vyprodukoval stejné emise jako zpáteční transatlantický let, museli bychom jej používat více než 50 let.

I přesto, že jsou informační a komunikační technologie stále rozšířenější a tvoří asi 6 % světové ekonomiky, zůstává uhlíková stopa v této oblasti poměrně stabilní. Tvoří přibližně 1,4 % globálních emisí a využívá 3,6 % celkové spotřeby elektřiny. Zásluhu na tom má především zlepšení energetické účinnosti a koncept, který vede spotřebitele k tomu, aby své telefony a počítače každé 2-3 roky nahradili výkonnějšími zařízeními.

V případě, že by veškerá spotřebovaná energie pocházela z obnovitelných zdrojů, mohla by se uhlíková stopa v ICT snížit o více než 80 %. ICT má potenciál snížit uhlíkovou stopu až o 15 % také v dalších odvětvích. Jednotlivá odvětví se totiž překrývají a nelze je od sebe jednoznačně oddělit.

Mohlo by vás zajímat

Reklama