Šifrované USB disky Kingston získaly certifikaci NATO pro stupeň utajení Vyhrazené

Řada USB IronKey chrání uložená data 256bitovým hardwarovým šifrováním / Kingston
Na základě důkladného prověřování se nové disky Kingston IronKey D300, IronKey D300S a IronKey D300SM zařadily do seznamu NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC), který obsahuje produkty splňující provozní a bezpečnostní požadavky státních, civilních a vojenských orgánů NATO.

Seznam NIAPC je vytvořen podle směrnice pro informační bezpečnost INFOSEC a zaručuje, že pro použití se v souladu s bezpečnostními zásadami NATO vybírají, hodnotí a schvalují pouze šifrovací produkty vyvinuté v členských státech NATO.

Přidání řady IronKey D300 do tohoto seznamu dokládá, že tyto šifrované flash disky splňují kritéria NATO pro ochranu před ztrátou nebo zneužitím informací. Přenášená citlivá data je nutné dobře chránit před kybernetickými a jinými útoky, jelikož jakákoli ztráta nebo narušení utajení může mít za následek ohrožení sil organizace NATO, jejích členů nebo jejích misí.

Řada USB disků IronKey má certifikaci FIPS 140-2 Level 3, což znamená, že splňuje klíčové požadavky vládních orgánů, například fyzické zabezpečení proti neoprávněné manipulaci, použití silného šifrovacího klíče a rozšířené možnosti autentizace přístupu k datům. FIPS 140-2 zahrnuje řadu požadavků a norem pro šifrovací moduly, které mají zajistit zachování integrity dat chráněných modulem.

Certifikace úrovně 3 vyžaduje fyzické zabezpečení, které umožňuje snadné rozpoznání a zamezení pokusů neoprávněných osob dostat se k šifrovacímu modulu. Řada USB IronKey má odolné zinkové pouzdro a chrání uložená data 256bitovým hardwarovým šifrováním AES-XTS s vojenským stupněm utajení pomocí interního šifrovacího modulu zalitého do epoxidové pryskyřice. Tato opatření zajišťují maximální úroveň ochrany před nežádoucí manipulací.

Disková jednotka používá digitálně podepsanýfirmware, takže je imunní vůči malwaru typu BadUSB, a vyžaduje komplexní ochranu heslem, která zabraňuje neoprávněnému přístupu k obsahu disku. Disky verze IronKey D300S (Serialized) nesou jedinečné sériové číslo a čárový kód, který mohou správci zabezpečení snadno skenovat a využívat k evidenci a sledování použití těchto disků v rámci celé organizace. IronKey D300S nabízí také virtuální klávesnici, na které se heslo zadává klikáním myší, aby se nedalo odhalit pomocí keyloggerů a screenloggerů.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama