Interaktivní mapa umožňuje sledovat polohu vašeho rodného města na zeměkouli v průběhu 750 milionů let

Simulace vědců ukazuje umístění Prahy na Zemi před 240 miliony let / dinosaurpictures.org
Nový interaktivní nástroj vyvinutý Ianem Websterem, bývalým inženýrem působícím ve společnosti Google, využívající mapy PALEOMAP vytvořené geologem Christopherem Scotesem, vám umožní zjistit, kde se vaše rodné město nacházelo na Zemi za posledních 750 milionů let.

Mapa sleduje měnící se svět, od kontinentů pokrytých ledovcem, přes globální kontinent Pangea až po Zemi, jakou dnes známe. Jde o způsob, jak se lidé mohou dozvědět více o tom, jak pohyb kontinentů postupně měnil planetu.

Cílem bylo ukázat složitá vědecká data jednoduchým způsobem, který mohou používat učitelé, rodiče nebo kdokoli, kdo se zajímá o historii Země. Procházení historie planety pomocí aplikace ukazuje například, že Florida byla kdysi pod vodou a mezi ní a dnešní USA se nacházelo mělké moře. Nástroj si můžete sami vyzkoušet na webu Dinosaur Pictures (dinosaurpictures.org).  

Při načítání mapy můžete měnit rok, a to od 750 milionů let až do současnosti, vybrat si svoje domovské město a nechat si ho ukázat jako tečku na mapě. Například se můžete podívat na Londýn a sledovat, jak se z vnitrozemí stává ostrovem a znovu součástí vnitrozemí, to vše v průběhu stovek milionů let. Kde ležela Praha před 240 miliony let je vidět na našem obrázku.

Naše prostředí je dynamické a neustále se mění. Historie Země je delší, než si dokážeme představit, a současná tektonika zemských desek a kontinentů je pouze dílem času. V budoucnosti může zase vše vypadat velmi odlišně. V aplikaci si můžete přiblížit různé části planety a uvidíte jejich neobvyklé rysy, které byly dlouho skryty pohybem tektonických desek a geologickou historií.

Mapa byla zhotovena pomocí geologických modelů vytvořených Christopherem Scotesem, který je také paleogeografem a jeho modely ukazují tektonický vývoj zemských desek v průběhu času.

První rok, který je v nástroji k dispozici, je před 750 miliony let, tedy nedlouho poté, co se v oceánu začaly vyvíjet první řasy. Vytvořená mapa využívá softwarovou geologii pro vizualizaci vývoje zemských desek v geologickém čase, tzv. GPlates. Když prohledáte webovou aplikaci, můžete zapíchnout špendlík do oblasti Země, ve které se nachází vaše město a zvolit si třeba dobu před 250 miliony let.

K dispozici je i nabídka umožňující podívat se na klíčové okamžiky vývoje života na Zemi. Například před 600 miliony let se vyvíjel život v moři a vznikaly první mnohobuněčné organismy, před 400 miliony let vznikal první hmyz. Software dekóduje polohu uživatele a poté ukaáže jeho umístění zpátky v čase.

Mohlo by vás zajímat

Reklama