Pacienti s příznaky COVID-19 se novým lékem CT-P59 uzdraví o 44 % rychleji

Během léčby se nevyskytly žádné závažné nežádoucí reakce ani klinicky významné nežádoucí účinky / Pixabay
Výsledky klinického hodnocení naznačují, že pacienti léčení studijním léčivem CT-P59 se uzdraví minimálně o 44 % rychleji, než pacienti, kteří užívali placebo.

Společnost Celltrion Group zveřejnila výsledky probíhající první fáze klinického hodnocení studijního léčiva CT-P59, monoklonální protilátky proti COVID-19. Data naznačují, že studijní léčivo CT-P59 je u pacientů s mírnými příznaky COVID-19 účinné, bezpečné a je pacienty dobře snášeno.

Klinické hodnocení studijního léčiva CT-P59 je randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studií s paralelní skupinou a zaměřuje se na zkoumání bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti přípravku CT-P59 u pacientů s mírnými příznaky infekce SARS-COV-2.

Do první fáze tohoto klinického hodnocení bylo zařazeno celkem 18 pacientů s mírnými příznaky nákazy SARS-COV-2, kteří byli náhodně rozděleni (randomizováni) do tří kohort, přičemž 15 pacientů užívalo přípravek CT-P59 v dávkách 20mg/kg, 40mg/kg, respektive 80mg/kg a 3 pacienti užívali placebo.

Výsledky naznačují, že u pacientů, kteří užívali přípravek CT-P59 došlo zhruba ke 44% zkrácení střední doby rekonvalescence, ve srovnání s pacienty, kteří užívali placebo.

Žádný z pacientů, který byl léčen přípravkem CT-P59 nevyžadoval hospitalizaci v nemocnici ani nemusel být z důvodu COVID-19 léčen jinou antivirovou terapií. Během léčby se nevyskytly žádné závažné nežádoucí reakce ani klinicky významné nežádoucí účinky.

 

Mohlo by vás zajímat

Reklama