V Brně proběhla celosvětově první operace dětské skoliózy s novým páteřním systémem

Nejprve lékaři odhalili jednotlivé zadní části obratlů a postupně zavedli šrouby do obratlů po obou stranách páteře / FN Brno
Studie Státního zdravotního ústavu potvrdila vadné držení těla u 42 procent českých dětí, ve věku 5 až 17 let. Vadné držení těla se častěji vyskytuje u chlapců, a to ve 46,2 %. Z toho u 13 procent dětí se jedná o nejvážnější vadu, o skoliózu.

V pátek 11. prosince 2020 úspěšně proběhla ve FN Brno historicky první operace dětské skoliózy pomocí nového systému Ennovate.

Dívce ve věku 15 let byl voperován systém implantátů vyvinutý německou společností B. Braun. „Systém Ennovate splňuje nejmodernější požadavky dnešní doby. Čím modernější totiž instrumentárium je, tím lepší, trojdimenzionálně kvalitnější a bezpečnější je i korekce páteře,“ vysvětluje specialista na deformity páteře u dětí a přednosta Ortopedické kliniky prof. MUDr. Martin Repko, který operaci provedl.

Systém Ennovate byl ve spolupráci s českou ortopedickou klinikou vyvinut pro operace páteří po celém světě a právě FN Brno jako první s tímto systémem i operovala.

A jak operace probíhala? Nejprve lékaři odhalili jednotlivé zadní části obratlů a postupně zavedli šrouby do obratlů po obou stranách páteře. Následně připevnili do šroubů tyče a pomocí těchto tyčí zakřivení páteře narovnali. Všechny části systému Ennovate jsou z titanu a chromkobaltu, jsou velmi lehké a uvnitř těla nedráždí tkáně.

Na konci operace obložili ty úseky páteře, kam zavedli šrouby a tyče, kostěnými štěpy, které získali během operace z uvolněných částí operovaných obratlů. To způsobí, že operovaný úsek páteře sroste a nebude v budoucnu pohyblivý. „Pacient tuto nepohyblivost při běžném pohybu nepozná. Právě díky Ennovate bylo možné operovat pouze minimální úsek páteře. Operace je s ním pro operatéry pohodlnější a pro pacienta je bezpečnější,“ vysvětluje MUDr. Alan Munteanu, člen vedení Skupiny B. Braun CZ/SK.

Lékaři jsou spokojeni také s kratším časem operace. Od úplného uspání pacientky až do probuzení trvala operace 4,5 hodiny. „Díky Ennovate jsme dokázali pomocí skvěle efektivní korekce zkrátit rozsah instrumentace. Abych to vysvětlil. My musíme operovat mnoho obratlů, aby se páteř narovnala. Čím je instrumentárium sofistikovanější nebo dokonalejší, tím méně obratlů musíme k sobě spojit. Což je výborné. Protože čím více zůstane neoperovaných obratlů, tím lépe se dítě po operaci pohybuje,“ vysvětluje výhodu systému Ennovate přednosta Ortopedické kliniky a hlavní operatér prof. MUDr. Martin Repko.

Deformita se zhoršuje právě v období puberty, kdy děti začnou rychle růst. Rostou nejen nahoru, ale i do stran a tehdy se deformity nejvíce zhoršují. „Naším úkolem je vybalancovat tuto nerovnováhu páteře zpět a vrátit děti do normálního života,“ dodává profesor Repko.

Skolióza neboli trojdimenzionální deformita páteře, je onemocnění, které se vyskytuje u 2 % dětí v Česku. Každé sté dítě z postižených dětí pak trpí tak závažnou formou deformity páteře, že musí podstoupit operaci. Ročně tu s touto diagnózou odoperují na ortopedické klinice FN Brno zhruba 130 dětí.

Příčinu vzniku skoliózy ve většině případů lékaři neznají. Některé děti se se skoliózou dokonce narodí, těch je ale málo. Skolióza se nejčastěji objevuje u dětí ve věku 10 až 12 let. Většinu dětí lékaři pouze sledují, deformitu dokáží zabrzdit například korzetem nebo jinou konzervativní terapií. „I když̌ někdy máme u některých neoperačních oborů pověst „krvelačných ortopedů“, k operaci přistupujeme jen u těch nejzávažnějších deformit. Většinu lehkých deformit páteře řešíme konzervativně,“ doplňuje profesor Repko.

Operují se i malé děti v předškolním věku a operace nikterak nenaruší zdravý růst a vývoj dítěte. Rekonvalescence operovaných dětí je poměrně rychlá́, zpravidla není́ potřeba další fixace korzetem a návrat do školního procesu je zhruba po měsíci od operace. Po 3–4 měsících se děti navrací k základním rekreačním sportovním aktivitám.

Systém Ennovate, který vyvinula německá společnost B. Braun ve spolupráci s českými i zahraničními odborníky, má několik výjimečných vlastností. Celý systém je přizpůsobitelný různým typům operačních výkonů a zahrnuje jednoduché možnosti kombinace implantátů a operačních nástrojů.

Na operačním sále je tak potřeba méně nástrojů, což je efektivní jak pro samotné operatéry, tak pro celý nemocniční proces. „Nový páteřní systém splňuje nejpokrokovější požadavky 3D korekce páteře. Systémem Ennovate jsme se vyrovnali nejmodernějšímu způsobu, jak řešit skoliózu u dětí, přičemž obsahuje další vlastnosti, které ho povyšují na systém unikátní,“ vysvětluje za B. Braun Alan Munteanu.

Další věcí, díky které je Ennovate unikátní, je typ „šroubu“, který umožňuje lepší korekci páteře. „Můžeme zafixovat hlavu šroubu přesně v tom postavení, které potřebujeme, což doteď nebylo možné,“ dodává profesor Repko, který první operaci pomocí Ennovate provedl. Obě tyto věci podle něj velmi racionálně pomáhají operatérům k dokonalé korekci páteře. Šroub se závitem PentaCore nabízí vynikající biomechanický výkon a přesné ukotvení do obratle. Operatér rovněž využije u Ennovate funkci šroubu PolyLock, která mu umožní přeměnu jednoho typu šroubu na více typů a tím zajistí zjednodušení operačních kroků a usnadní práci na sále. Mechanismus PolyLock a intuitivně navržené nástroje dávají operatérovi v každém kroku operace možnost všestrannosti a intraoperační flexibility. Šrouby jsou vyrobeny z titanu a k dispozici jsou v průměru od 4,5 mm po 10,5 mm. Tím, že je celý systém kompatibilní, usnadňuje nejen práci lékařům na sále.

Ortopedická klinika ve Fakultní nemocnici v Brně se specializuje právě na operace deformit dětských páteří. Její přednosta profesor Martin Repko byl právě proto před několika lety osloven německou společností B. Braun, aby se podílel na designu a návrhu nového implantátu.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama