Místa slavných bitev najdete v novém online atlasu českých dějin od středověku po současnost

Prohlédnout si můžete také územně správní vývoj českých zemí / Historický ústav AV ČR
Hlavní husitské bitvy, místní srovnání výsledků parlamentních voleb, ale také zmapované zajatecké tábory za první světové války a rozmístění rozhleden a českého trampingu. To vše nabízí unikátní webový portál Český historický atlas, který je od začátku května zdarma přístupný všem zájemcům. Portál je výsledkem spolupráce odborníků z Historického ústavu AV ČR a Fakulty stavební ČVUT.

Jak historici upozorňují, mapy k českým dějinám bývají na internetu obvykle znázorněné povšechně a s chybami, např. v zákresu hranic, v terminologii a v zeměpisném názvosloví. Mnohdy dokonce cíleně manipulují s veřejným míněním a deformují úroveň historického poznání ve společnosti. Právě spuštěný interaktivní Český historický atlas tak je cenným počinem, který má tento stav změnit.

Internetová verze atlasu (na adrese https://cha.fsv.cvut.cz) je určená pro každého zájemce o českou a československou historii. Využít ji mohou učitelé, studenti, badatelé, novináři, ale třeba i zvídaví návštěvníci památek. „Domníváme se, že forma interaktivního elektronického portálu je dnes mnoha uživatelům přístupnější než tištěná publikace,“ říká jedna z hlavních autorek celého projektu Eva Semotanová z Historického ústavu AV ČR.

Online Český historický atlas otevírá v mnoha oblastech netradiční a inovativní přístup k výsledkům historického výzkumu prostřednictvím digitální kartografie, založený na základním i aplikovaném výzkumu odborníků. Interaktivní atlas kombinuje mapy, text a doprovodný obrazový materiál. 

Atlas zpřístupňuje prostorové a časové podrobnosti nejen zásadních okamžiků našich dějin, ale i nejrůznějších zajímavostí, z nichž některé jsou kartograficky zpracovány vůbec poprvé. Zájemci se můžou například podívat na mapu turistických rozhleden na našem území, a to v časovém srovnání od roku 1900 až do současnosti.

Nově je možné si prohlédnout také rozmístění poutních míst, a to včetně rozlišení, jestli se poutě konávaly na jaře, v létě nebo v jiný čas. K dispozici jsou také některé jejich fotografie a popis poutí. Kapitola je součástí celku Víra a náboženství, který podává přehled o náboženské a církevní situaci na našem území od středověku dodnes.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama