V Řeži staví HeFASTo, vysokoteplotní reaktor chlazený heliem, první svého druhu v Evropě

Celkový tepelný výkon zařízení bude 200 MWt / Pixabay
Projekt HeFASTo​ spadá do kategorie pokročilých modulárních reaktorů IV. generace. Vysokoteplotní reaktor chlazený heliem, který si v palivu bude štěpný materiál sám generovat, je prvním konceptem svého druhu v Evropě.

Uplatní se především jako zdroj tepla pro efektivní výrobu vodíku a chemický průmysl a bude ho možné využít i pro zpracování vyhořelého paliva z klasickýc​h jaderných bloků.

Nový reaktor HeFASTo (heliem chlazený rychlý reaktor) je konstruován jako vysokoteplotní — výstupní teplota z aktivní zóny dosáhne 900 °C. Celkový tepelný výkon zařízení bude 200 MWt, řadí se tedy do rodiny reaktorů menšího výkonu.

Jeho zásadní výhodou proti vodou chlazeným reaktorům je, že díky uzavřenému palivovému cyklu generuje minimum jaderného odpadu. Design HeFASTo je založen především na maximální míře modularity. Naprostá většina komponent bude ve formě typizovaných částí vyráběna v továrně, v místě výstavby budou tyto moduly pouze sestaveny do požadované formace, což výrazně sníží investiční náklady.

Vysoká bezpečnost navrženého reaktoru je podpořena celou škálou inovativních pasivních bezpečnostních systémů, které fungují jen na základě fyzikálních jevů jako je např. gravitace nebo rozdíl tlaků.

Jedním z významných ekonomických přínosů rychlého reaktoru je efekt „množení paliva", kdy jadernými reakcemi během provozu reaktor vygeneruje více štěpného materiálu, než sám spotřebuje.

V současnosti ve světě existuje více než sedm desítek konceptů malých reaktorů v různém stádiu rozpracovanosti. HeFASTo je v pořadí už druhým vývojovým projektem z dílny společností Skupiny ÚJV. Jako první uvedlo v roce 2018 Centrum výzkumu Řež svůj koncept s názvem Energy Well, který představuje návrh malého modulárního vysokoteplotního reaktoru s nízkým výkonem kolem 20 MWt, chlazeného tekutými solemi.

Mohlo by vás zajímat

Reklama