COVID-19 vznikl podle vědců mnohem dříve a šířil se rychleji, než naznačují potvrzené případy

K prvnímu případu mimo Čínu došlo v Japonsku již 3. ledna 2020 / Pixabay
První případ onemocnění COVID-19 vznikl mezi začátkem října a polovinou listopadu 2019 v Číně, přičemž nejpravděpodobnějším datem vzniku byl 17. listopad.

Ukazují to David Roberts a Jeremy Rossman z Univerzity v Kentu ve Velké Británii a Ivan Jarić z Biologického centra AV ČR ve své studii, která využila analytické metody z oboru biologie ochrany přírody. Výsledky byly publikovány 24. června 2021 v prestižním časopise PLOS Pathogens.

Dosud zůstává dle zprávy Biologického centra AV ČR nejasné, kdy přesně začala pandemie COVID-19. První oficiálně identifikovaný případ byl hlášen na začátku prosince 2019. Podle stále se vršících důkazů se však lze domnívat, že prvotní případ se mohl objevit ještě dříve.

O přesnější načasování nástupu pandemie se pokusili David Roberts a jeho kolegové. Použili k tomu matematický model, který původně vyvinuli biologové k určení data vyhynutí druhu na základě zaznamenaných pozorování druhu.

Pro svou analýzu obrátili tuto metodu tak, aby určili datum, kdy nejpravděpodobněji vznikl COVID-19. Použili k tomu údaje termínů, kdy došlo k některým z prvních známých případů ve 203 zemích.

Jak ukázala analýza, k prvnímu případu došlo v Číně mezi začátkem října a polovinou listopadu 2019. S největší pravděpodobností to bylo 17. listopadu a následně se nákaza celosvětově rozšířila do ledna 2020. Výsledky studie podporují tezi narůstajících důkazů o tom, že pandemie vznikla dříve a šířila se rychleji, než se oficiálně uvádí.

Pomocí této analýzy vědci také zjistili, kdy se pravděpodobně covid-19 rozšířil do prvních pěti zemí mimo Čínu a na další kontinenty. "Odhadujeme, že k prvnímu případu mimo Čínu došlo v Japonsku 3. ledna 2020, první případ v Evropě se objevil ve Španělsku 12. ledna 2020 a první případ v Severní Americe se objevil ve Spojených státech 16. ledna 2020," říká Ivan Jarić z Biologického centra AV ČR, který prováděl veškeré analýzy.

Podle vědců by se jejich nová metoda mohla používat k tomu, abychom lépe porozuměli šíření dalších infekčních nemocí v budoucnu. „Metodu, kterou jsme použili, jsem původně vyvinul já s kolegou k datování vyhynutí druhů, zde jsme ji však použili k datování vzniku a šíření covidu-19. Tato nová aplikace v oblasti epidemiologie nám nabízí nové příležitosti pochopit vznik a šíření nemocí, přičemž vyžaduje jen malé množství údajů,“ dodává David Roberts z Univerzity v Kentu.

Mohlo by vás zajímat

Reklama