Do března letošního roku se v České republice potkala s covidem až polovina dospělých

Nejméně jedna třetina účastníků, kteří měli v krvi protilátky, nezaznamenala žádné příznaky nemoci / Pixabay
Dlouhodobá studie sleduje dynamiku hladin protilátek proti novému koronaviru v české populaci. Studie byla plánována jako třífázová. Její první fáze začala loni v říjnu a nábor účastníků ukončili letos v březnu před začátkem masivní vakcinační kampaně.

Více než 30 tisícům účastníkům starším 18 let zdravotníci v síti akreditovaných laboratoří QualityLab odebrali vzorky krve a změřili hladiny protilátek s cílem sledovat dynamiku serokonverze IgG protilátek proti SARS-CoV-2 v imunologicky naivní a neočkované populaci.

„Výsledky první fáze studie ukázaly rychlý nárůst seropozitivity demonstrující rozsáhlou expozici české populace viru SARS-CoV-2 během dramaticky probíhající druhé vlny pandemie: zatímco loni v říjnu a listopadu mělo sledované protilátky pouze 28 procent dobrovolníků, v prosinci a letos v lednu to bylo 43 procent a v únoru a březnu už jednapadesát procent,“ uvedl ke studii Vojtěch Thon z Masarykovy univerzity.

Rostoucí trend podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška souhlasí s celostátními daty o kumulativním počtu pozitivních PCR testů a potvrzuje průběžně zveřejňovanou dynamiku vývoje epidemie. „Naměřená data nicméně indikují, že procento populace, které bylo do letošního března vystaveno viru SARS-CoV-2, bylo významně větší, než by vyplývalo z přímých odhadů založených pouze na datech z PCR testování,“ dodal Dušek.

Nejméně jedna třetina účastníků, kteří měli v krvi protilátky, nezaznamenala žádné příznaky nemoci a 28 procent seropozitivních jedinců se nikdy nepodrobilo PCR testu. Tato čísla demonstrují význam velkoplošných serologických studií popisujících rozsah expozice a šíření viru v populaci.

Studii umožnila Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, která ze svého fondu prevence podpořila opakované měření protilátek v krvi dobrovolníků z řad svých klientů.

Od března do září se v další etapě studie všem jejím účastníkům znovu změří protilátky s cílem zmapovat dynamiku tvorby protilátek ve sledovaném vakcinačním období. Ve třetí fázi vyšetření od října do března příštího roku se bude dále sledovat přetrvání či pokles paměťových IgG protilátek proti SARS-CoV-2 u jedinců, kteří prodělali infekci, a těch, kteří byli očkováni.

Mohlo by vás zajímat

Reklama