Ve vzorku meteoritu z Marsu byl popsán nebiologický proces známý na Zemi

Možná byl kdysi na Marsu život obdobný tomu současnému na Zemi / Pixabay
Nová studie vzorku meteoritu pocházejícího z Marsu, objeveného v roce 1984 na Antarktidě, ukázala, že jeho organické molekuly odpovídají interakcím mezi tekutinami a horninami, které se odehrávají na Zemi. Zjištění může být důležité pro pochopení procesů v počátcích naší planety.

Fragment čtyři miliony let starého meteoritu ALH84001 pocházejícího z Marsu byl objeven v roce 1984 v kopcovité oblasti zvané Allan Hills na Antarktidě. Odborníci detekovali při zkoumání složení horniny stopy po organickém uhlíku. Od té doby se snaží zjistit, zda se jedná o stopy po dávném mimozemském životě na rudé planetě či kontaminaci na Zemi.

Podle výsledků nové studie publikované v časopise Science mohl být organický uhlík produktem nebiologických či abiotických procesů, které produkují organické molekuly uhlíku také na Zemi. Výzkum vedl astrobiolog Andrew Steele z Carnegie Institution for Science, který se snaží odhalit tajemství ALH84001 už 25 let.

„Praktikoval jsem na tomto meteoritu tolik technik, až je to neuvěřitelné,” řekl pro Inverse Andrew Steele. ALH84001 zkoumal s pokročilými technikami, jako je izotopová analýza, spektroskopie a zobrazování na nano úrovni.
 
Jedním takovým procesem mohla být serpentinizace. Proudy ztuhlého magmatu nebo lávy bohaté na železo či hořčík integrují s cirkulující vodou a produkují vodík. Možná je také karbonace, kdy horniny reagují s mírně kyselou vodou.

V ní se pak rozpouští oxid uhličitý, což vede k produkci uhličitanových materiálů. „Všechno, co je potřeba k tomuto druhu organické syntézy, je solanka obsahující rozpuštěný oxid uhličitý prosakující vyvřelými horninami,” tvrdí Steele.
 
Stopy po těchto procesech se v marťanských meteoritech nacházejí zřídka. Podle nové studie se však zdá, že tato abiotická syntéza organických molekul, která je na Zemi zodpovědná za produkci metanu a mineralogickou diverzitu, probíhá na Marsu téměř po celou dobu existence planety.
 
Stejně tak jako většina objevů na Marsu, také tento může obohatit výzkumy o počátcích Země. Tyto poznatky mohou být v budoucnosti užitečné při pátrání po tom, kdy se na Zemi poprvé objevily organické sloučeniny.
 
Zdroj: Science, Inverse

Mohlo by vás zajímat

Reklama