IT trendy roku 2022 se budou točit především kolem využití dat. Nyní jich až 99 % leží ladem

Firmy stále častěji využívají výhod modelu XaaS - poskytování IT prostředků formou služby / HP
Pokračující pandemie loni dál posilovala hned několik klíčových megatrendů v IT. Firmy si ověřily, že i do budoucna musí počítat s hybridními pracovišti a částečným fungováním ve virtuálním světě, školy dál zařazovaly distanční výuku a na dálku se kromě mnoha úřadů naučili fungovat také někteří lékaři prostřednictvím telemedicíny. I tam, kde ještě nedávno stačil papír a tužka, dnes vzniká obrovské množství dat.

Klíčovým úkolem pro firmy, podnikatele i veřejný sektor tak v roce 2022 i nadále bude všudypřítomná data efektivně analyzovat a vyčíst z nich důležité informace pro další růst podnikání či pro zlepšování poskytovaných služeb.

Společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE), jež poskytuje edge-to-cloud platformu jako službu, která firmám pomáhá zefektivnit podnikání využitím všech jejich nashromážděných dat, popsala sedm trendů, jež se v IT letos budou výrazně prosazovat:

1. Exploze dat na okraji sítě

S pokračující digitalizací dnes data vznikají doslova na každém kroku. Nejde přitom jen o smartphony nebo chytré hodinky a televize, ale i o automobily, kuchyňské spotřebiče či prvky chytrých domácností. Objem dat generovaných na okraji sítě (edge computing) namísto jejích uzlů navíc roste i vlivem fenoménu práce odkudkoli.

Výsledkem je, že až 99 % shromážděných dat není nikdy analyzováno. Z průzkumu institutu Dataversity zároveň vyplývá, že si téměř 90 % firem uvědomuje riziko ztráty konkurenceschopnosti, pokud ve své strategii nezohlední práci s daty a jejich analýzu. Více než polovina organizací přesto stále ještě nevyužívá analýzu dat jako nástroj pro své podnikání. Zavádění inteligentní IT infrastruktury, jež dokáže využívat a spravovat data, aby z nich vytěžila to podstatné, proto bude pro podniky i v letošním roce zásadní.

2. Všudypřítomné cloudové prostředí

Potřeba shromažďovat a rychle analyzovat data vznikajících čím dál častěji na okraji sítě s sebou nese také otázku ohledně jejich ukládání a další dostupnosti. Výsledkem je postupná transformace IT prostředí tak, aby byly jeho klíčové prvky k dispozici, kdekoli jsou zrovna potřeba. Jedním ze zásadních prvků takové proměny jsou cloudová řešení.

Firmy stále častěji využívají výhod modelu XaaS (poskytování IT prostředků formou služby), jenž jim nabízí větší agilitu a flexibilitu. Špičkové platformy jako HPE GreenLake umožňují prostřednictvím cloudu data z okraje sítě nejen zpřístupnit, ale také s nimi dál efektivně pracovat, čímž dokonale konkurují i datovým centrům nové generace.    

3. Nové příležitosti pro dodavatele 

Potřebám zákazníků se budou moci stále lépe přizpůsobovat i ti dodavatelé v oblasti IT, kteří nedisponují vlastními hybridními cloudovými službami. Dokonce se při tom obejdou bez velkých vstupních investic. K tomu, aby zákazníkům mohli pod svou značkou nabízet špičková cloudová řešení, jim postačí partnerství s významným poskytovatelem cloudových služeb.

Vztah se zákazníky si tak budou moci udržet od začátku až do konce. Díky partnerství navíc získají možnost IT řešení skvěle škálovat a vyvíjet doplňkové služby na míru. „V nadcházejících letech bude tento decentralizovaný a hybridní přístup využívající cloudové ekosystémy dominantním trendem, přičemž suverenita dat, bezpečnost a dodržování standardů jsou jen některé z jeho klíčových katalyzátorů. Stále však bude platit, že pouhé zachycení dat k úspěchu nestačí. Je třeba z nich umět rychle získat použitelné informace,“ říká Jan Kameníček, ředitel společnosti Hewlett Packard Enterprise Czech Republic.

4. (St)rojové učení šetří čas a peníze

Množství dat shromažďovaných, zpracovávaných a spravovaných na okraji sítě podle společnosti Gartner vzroste do roku 2023 o více než 50 %. Právě tato data přitom firmám pomohou rychleji růst, vytvářet nové obchodní příležitosti a zefektivňovat podnikání. Velký potenciál však leží také v množnosti sdílet poznatky napříč různými odvětvími průmyslu a služeb, a ještě více tak posunout výzkum a vývoj dopředu. Proto odborníci vyvinuli systémy pro strojové učení, pokročilou inteligenci založenou na neuronových sítích
a také strojové učení (swarm learning).

Právě posledně jmenovaná technologie, jež do strojového učení přináší prvky decentralizace a anonymizace dat, letos získá hodně na popularitě. Nejenže významně pomůže různým odvětvím s jejich rozvojem, ale zároveň bude sdílet pouze naučené prvky, nikoliv data jako taková. To je zásadní pro každé odvětví, jež zpracovává citlivá data – od zdravotnictví, přes finance až po průmysl.

5. IoT zařízení musí být pod kontrolou

V důsledku digitální transformace rychle roste počet zařízení připojených k síti v rámci fenoménu internetu věcí (IoT). Na vzestupu je rovněž komunikace mezi stroji (M2M). Počet připojených zařízení v současnosti převyšuje počet lidí na planetě pětkrát.

Během příštích tří let dokonce tento poměr vzroste na 10:1. S rostoucím počtem připojených zařízení přitom roste také počet vstupních bran, jimž mohou do sítě proniknout útočníci. K ochraně proti exponenciálnímu růstu jejich napadání se proto budou stále více využívat automatizované bezpečnostní prvky. Bez nich budou organizace zranitelné a náchylné k narušení bezpečnosti.

6. Přechod na Wi-Fi 6E

Ačkoliv byla dosud velká pozornost věnována mobilním sítím 5G, na akademické půdě a uvnitř podniků už rezonuje rychlý přechod na Wi-Fi 6E. Tato technologie poskytuje vysokou datovou kapacitu při zachování zpětné kompatibility.

Jen v letošním roce vzroste počet podnikových přístupových bodů Wi-Fi 6E o více než 200 %. To znamená, že firmy uznávají potenciál 6E, a budou na tento standard přecházet i z důvodu rostoucího provozu v hybridním prostředí – videokonference, distanční vzdělávání či přenos podnikových dat.

7. Dvě jasné cesty k SASE

Zavádění architektury SASE (Secure Access Service Edge) umožňující konvergenci bezpečnostních řešení a sítí do jedné globální cloudové služby se vydá dvěma cestami. Pro malé a střední podniky budou zajímavé zejména nabídky all-in-one SASE, na kterých ocení jednoduchost namísto pokročilých funkcí.

Velké podniky naopak nebudou ochotny dělat kompromisy v oblasti bezpečnosti, spolehlivosti nebo kvality uživatelských zkušeností. Proto využijí dva dodavatele – jednoho pro zabezpečení on-premise řešení a druhého pro cloud computing.

Zdroj: Hewlett Packard Enterprise

Mohlo by vás zajímat

Reklama