Oceány po roce 2100 již nebudou stíhat absorbovat uhlík, hrozí šesté masové vymírání

Díky intenzitě lidských emisí by šesté masové vymírání mohlo trvat pouze 10 000 let / Pixabay
Šesté masové vymírání se blíží. K takovým závěrům došli experti z Mezivládního klimatického modelu. Důvodem je proražení hranice uhlíku, jenž jsou schopny oceány zachytit.

Report zahrnující tisíce klimatických studií z celého světa také upozorňuje na aktuální vymírání rostlinných a živočišných druhů.

Jednou studií, z níž odborníci vycházeli, je práce Daniela Rothmana z Massachusettského technologického institutu (MIT) publikovaná v časopise Science. Geofyzik došel k závěrům, že po roce 2100 pravděpodobně nastane šesté masové vymírání. Událost, která se bude týkat také lidí, podle něj nezvrátíme ani v případě snížení emisí uhlíku.

Pro masové vymírání je klíčová „rudá” hranice, při jejímž překročení už oceány nemají kapacitu na absorpci uhlíku z atmosféry. Všech pět masových vymírání během 540 milionů let bylo spojeno s překročením této hranice. Rothman varuje, že život se sice po každé takové události vzpamatoval, ale pro některé druhy to byl konec. Život v průběhu vymírání přitom byl „apokalyptický”.
 
Rothman analyzoval 31 okamžiků proměn izotopů uhlíku, jejichž hodnoty se v průběhu historie lišily. Izotopy uhlík-12 a uhlík-13 sloužily jako ukazatele změn v poměru uhlíku v dávné atmosféře a oceánech. Ve čtyřech z pěti událostí vymírání byla tato hranice překročena. Oceány, které jsou něco jako obrovskými zemskými akumulátory energie, již neměly kapacitu k zachytávání uhlíku.
 
K tomu, abychom také překročili tuto znepokojivou hranici, bude podle geofyzika nutné do oceánů přidat dalších 310 gigatun uhlíku. S takovými emisemi přitom do roku 2100 počítají i ty optimističtější klimatické scénáře. Mezi nimi jsou tedy také varianty zahrnující zkrocení lidských emisí.
 
Expert svou prací varoval, že je potřeba snižovat či zachytávat uhlík ve formě oxidu uhličitého, než jej absorbují oceány. I přes temné závěry jeho studie máme podle jeho slov ještě čas, protože katastrofa „nezačne zítra”.

Pokud k ní ale dojde, bude rychlejší než v minulosti. Minulá masová vymírání trvala miliony let. Díky intenzitě lidských emisí by šesté masové vymírání mohlo trvat pouze 10 000 let.
 
Zdroj: IPCC, Science

Mohlo by vás zajímat

Reklama