Hewlett Packard staví nový výrobní závod na superpočítače v Kutné Hoře

Výroba v novém závodě bude zahájena ve třetím kvartále 2022 / HPE
V novém závodě společnosti Hewlett Packard Enterprise se budou vyrábět špičkové systémy připravené na míru potřeb zákazníků. Pomáhat budou s pokrokem ve vědeckém výzkumu, rozvojem nasazení metod AI a ML (strojového učení) a posílením inovací.

Specializovaný HPC výrobní závod, který je součástí čtyř globálních lokalit, kde společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) vyrábí HPC systémy, se bude nacházet v Kutné Hoře – vedle stávajícího evropského závodu HPE na výrobu standardních serverů a řešení pro ukládání dat. Výroba v novém závodě bude zahájena ve třetím kvartále 2022.

„Budováním superpočítačů nové generace získají evropské organizace silný základ pro urychlení vědeckých objevů využitím příležitostí plynoucích z exponenciálního růstu dat, posílení digitální suverenity a inovačního potenciálu a přispějí tak k navyšování ekonomických hodnot,“ řekl Justin Hotard, výkonný viceprezident a generální ředitel HPC & AI společnosti HPE.

„S novým výrobním závodem v Kutné Hoře jsme odhodlání Evropu v tomto úsilí podporovat. Jde o další významnou investici mezi našimi iniciativami v oblasti výzkumu a vývoje, které jsme v Evropě uskutečnili. Kutná Hora se tak stává místem, ve kterém budou vznikat přední nejmodernější superpočítačové a AI systémy.“

Již nyní má společnost HPE v Evropě vybudovanou rozsáhlou instalovanou bázi v HPC a AI, která se zaměřuje na podporu národních iniciativ s cílem poskytnout zdroje pro komplexní vědecké výzkumy, které jsou rozhodující pro řešení náročných globálních výzev, jako je předpovídání a příprava na extrémní počasí, diagnostika a léčba nemocí a zlepšení potravinové bezpečnosti a udržitelnosti. Získání přístupu k technologiím nové generace, které přinesou další neocenitelné poznatky a schopnosti pro inovace v oblasti umělé inteligence, je pro Evropu ve snaze o dosažení digitální suverenity přitom zásadní. 

Společnost HPE v Evropě spolupracuje na řadě projektů, včetně European HPC Joint Undertaking (EuroHPC JU), což je iniciativa mezi EU, evropskými zeměmi a průmyslovými technologickými partnery s cílem koordinovat a kombinovat své zdroje vedoucí k vývoji pre-exascale a exascale superpočítačů světové úrovně v Evropě. Prostřednictvím EuroHPC JU již HPE navrhla a staví superpočítač LUMI pro CSC – IT Centrum pro vědu ve Finsku, který je považován za pre-exascale superpočítač a dodala superpočítač Karolina pro superpočítačové centrum IT4Innovations v České republice.

Kromě toho se společnost HPE zavázala podporovat místní evropské iniciativy v oblasti HPC a AI, investovala do oblasti výzkumu a vývoje, jako je Center of Excellence ve francouzském Grenoblu, které je otevřeno širší komunitě vědců, výzkumným pracovníkům a inženýrům k provádění testů a tvorbě řešení nové generace.

HPE také pokračuje v podpoře francouzského projektu „AI for Humanity“, který v březnu 2018 oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron, s cílem podpořit průmysl ve využití AI metod, a tak posílit hospodářský růst. Na podporu této mise HPE rozšířila svá partnerství v oblasti AI ve Francii o připravovaný superpočítač Adastra pro GENCI-CINES, superpočítač Jean Zay pro GENCI a superpočítač pro Maison de l’Intelligence Artificielle. 

Zdroj: HPE, DCD

Mohlo by vás zajímat

Reklama