Výstraha o extrémním počasí přímo do mobilu. Informace díky síti Munipolis poputují nejrychleji v historii

ČHMÚ bude přes Munipolis s občany sdílet aktuální data o počasí, aktuálních výstrahách nebo kvalitě ovzduší / Munipolis
Do chytré komunikační sítě Munipolis, která spojuje samosprávy a státní instituce s již s více než 700 tisíci Čechy, míří po datech z Integrovaného záchranného systému nebo Ústavu zdravotnických informací a statistiky informace z další důležité státní instituce.

Nově se do ní zapojuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který bude s občany sdílet aktuální data o počasí, aktuálních výstrahách nebo kvalitě ovzduší. Lokální varovné informace se tak mohou dostat přímo do stovek tisíc telefonů registrovaných uživatelů vteřiny poté, co je uveřejní – tedy nejrychleji v historii.

Aktuální stav počasí, data o hladinách potoků a řek nebo informace o kvalitě ovzduší budou mít obce nově možnost okamžitě sdílet prostřednictvím chytré sítě Munipolis přímo s mobilními telefony registrovaných občanů.

Konkrétní kanál pro jednotlivé výstrahy bude možné automaticky nastavit podle jejich závažnosti – vysoké a extrémní stupně nebezpečí tak půjde distribuovat například formou výstražné SMS zprávy, která patří mezi informační kanály s nejvyšší čteností. Na méně významné výstrahy je pak možné uživatele upozornit pomocí notifikace nebo emailové zprávy.

Samotné předání informací bude mít obec možnost zajistit v podstatě v reálném čase. Zprávu tedy do mobilního telefonu lidé obdrží v momentě, kdy se objeví v systému ČHMÚ. Pro obyvatele, jejichž obec zatím není do komunikační sítě Munipolis zapojena, pak bude určen přímo profil ČHMÚ, který na této síti bude k dispozici.

Zde budou v reálném čase zobrazovány výstrahy pro celou republiku. Novinka pomůže nejen široké veřejnosti, ale také například zemědělcům nebo komunálním službám, v případě kvality ovzduší zdravotnickým zařízením nebo školám a školkám.

Munipolis je celosvětově fungující chytrá komunikační síť, která pomocí moderních nástrojů propojuje občany se všemi institucemi, které potřebují pro svůj život, práci nebo trávení volného času. Umožňuje, aby si každého registrovaného uživatele samy našly důležité informace od radnic, firem, spolků, vzdělávacích zařízení nebo komunit. Digitálně zpracovává důležitou zpětnou vazbu od občanů ve formě minireferend, anket, participativních akcí nebo hlášení podnětů. 

Jen v České republice síť spojuje přes 2200 měst a vesnic a desítky dalších institucí s takřka 800 tisíci Čechy. Ročně se přes ni rozešle kolem 40 milionů zpráv.

Zdroj: ČHMÚ, Munipolis

Mohlo by vás zajímat

Reklama