Naše galaxie nemá tvar koule, jak se původně předpokládalo, zjistili astronomové v nové studii

Galaktické halo slouží jako jakési lešení, na kterém visí běžná, viditelná hmota / Melissa Weiss/Center for Astrophysics, Harvard & Smithsonian
Po desetiletí se astronomové domnívali, že oblak hvězd kolem naší galaxie, nazývaný hvězdné halo, je z velké části kulovitý, jako fotbalový míč.

Podle nové studie publikované v časopise The Astronomical Journal se ale ukazuje, že hvězdné halo je podlouhlé a nakloněné, podobně jako míč na rugby.
 
„Tvar hvězdného hala je velmi zásadní parametr, který se nám podařilo změřit mnohem přesněji, než bylo dříve možné," říká hlavní autor studie Jiwon Han z Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics. Výsledky mohou podle něj poodhalit například historii naší galaxie a zároveň mohou přinést další informace do pátrání po záhadné látce známé jako temná hmota.

Hvězdné halo Mléčné dráhy je viditelnou částí toho, co se obecněji nazývá galaktické halo. To je z větší části tvořeno neviditelnou temnou hmotou, jejíž přítomnost je měřitelná pouze prostřednictvím gravitace, kterou působí. Galaktické halo slouží jako jakési lešení, na kterém visí běžná, viditelná hmota. Ta pak tvoří hvězdy a další pozorovatelné vesmírné objekty. Pro lepší pochopení toho, jak galaxie vznikají a jak na sebe vzájemně působí, jsou hvězdná hala velmi cenným objektem výzkumu.

Pochopení tvaru hala Mléčné dráhy bylo ale pro astrofyziky již dlouho výzvou. Je to hlavně proto, že se nacházíme přímo v něm. Hvězdné halo se rozprostírá několik stovek tisíc světelných let nad a pod hvězdnou rovinou galaxie, kde se nachází i naše Sluneční soustava. „Na rozdíl od vnějších galaxií, na které se jen díváme, nám tady chybí pohled z vnější perspektivy na naši vlastní galaxii,“ popisují vědci ve své studii.
 
Výzkum také komplikoval fakt, že hvězdné halo obsahuje pouze zhruba jedno procento hmotnosti všech hvězd galaxie. Přesto se astronomům postupem času podařilo identifikovat mnoho tisíc dalších hvězd, které jsou od ostatních hvězd Mléčné dráhy odlišitelné díky svému charakteristickému chemickému složení, vzdálenostem a pohybům po obloze. Díky těmto poznatkům astronomové zjistili, že hvězdy v halo nejsou rozmístěny rovnoměrně. Jejich rozložení se prostorově jeví jako určité svazky a proudy. Vědci se proto rozhodli vzorce, podle kterých jsou hvězdy a planety v naší galaxii uspořádány, blíže prozkoumat.
 
V nové studii vědci využili dva velké soubory dat shromážděných v posledních letech. První soubor pochází ze sondy Gaia, kterou v roce 2013 vypustila Evropská kosmická agentura. Měřila polohu, pohyby a vzdálenosti milionů hvězd v Mléčné dráze. Druhý soubor dat pochází z pozemního satelitu H3 na observatoři Freda Lawrence Whipplea v Arizoně. H3 shromažďuje podrobná data desítek tisíc hvězd, které jsou příliš daleko na to, aby je mohla vyhodnotit Gaia.
 
Kombinací těchto údajů vědci odvodili profil hustoty hvězd v halo Mléčné dráhy a zjistili, že nejlépe tvar naší galaxie odpovídá tvaru ragbyového míče, nakloněného o 25 stupňů. To odpovídá i předchozím studiím, které zjistily, že hvězdy Mléčné dráhy zaujímají trojosé elipsoidní postavení.

Šikmý tvar hala také naznačuje, že vznikl srážkou naší galaxie s jinou, menší galaxií. Ta se měla odehrát před 7-10 miliardami let. V důsledku této srážky byla menší galaxie roztrhána na kusy a její hvězdy rozptýleny do prostoru galaxie větší.
 
Od té doby už ale uběhlo dost času na to, aby se tvar hala ustálil zase zpět do úhledné koule. Silný náklon proto naznačuje, že halo temné hmoty, které poutá Mléčnou dráhu, je také silně nakloněné.
 
Tato studie tak sice přináší řadu nových poznatků, nastolila ale také spoustu nových otázek. Budoucí výzkumy by proto podle astronomů měly přinést ještě přesnější výpočty a pomoci tak zjistit, jak se naše galaxie skutečně vyvíjela.

Zdroj: The Astronomical Journal, ScienceAlert

Mohlo by vás zajímat

Reklama