Co všechno by přinesla České republice nová gigafactory

Nový závod by v České republice vytvořil prakticky nové odvětví ekonomiky / Škoda Auto
Koncern Volkswagen zvažuje, že ve střední a východní Evropě postaví jednu ze svých šesti gigafactory na výrobu bateriových článků pro elektromobily. Mezi několika kandidáty je v užším výběru i Česká republika s automobilkou Škoda Auto.

Jedinou lokalitou v České republice splňující všechny potřebné kvalifikační předpoklady je Plzeň-Líně. Navrhovaná investice by byla dle webu Škoda Auto největší v historii České republiky a zásadním předpokladem pro úspěšnou transformaci nejen českého automobilového průmyslu.

Vláda České republiky jednoznačně podpořila záměr koncernu Volkswagen postavit v České republice jednu ze svých šesti plánovaných továren na výrobu bateriových článků, tzv. gigafactory.

Ve spolupráci s agenturou CzechInvest byla po pečlivém výběrovém řízení, které trvalo téměř rok a půl, vybrána jako ideální lokalita Plzeň-Líně. Ostatní zvažované lokality nesplňovaly potřeby koncernu Volkswagen jako investora z hlediska velikosti, kapacity vodních zdrojů ani přilehlé dopravní infrastruktury.

Závod by v České republice vytvořil prakticky nové odvětví ekonomiky a přinesl by s sebou výrobu inovativních technologií budoucnosti. Výstavba gigafactory by také umožnila lokalizovat celý výrobní řetězec baterií pro elektromobily do České republiky, od těžby lithia přes výrobu bateriových vozidel až po recyklaci, a to by znamenalo v regionu střední a východní Evropy klíčovou konkurenční výhodu.

Přítomnost gigafactory by mimo jiné podpořila zpracovatelský průmysl a také rozvoj dalších komerčních služeb, jako je pojišťovnictví nebo doprava a logistika. Druhotným přínosem by bylo posílení stavebnictví nebo energetiky.

Příliv kvalifikovaných zaměstnanců zvýší koupěschopnost, zintenzivní bytovou výstavbu, dá impuls k rozvoji dopravní a sociální infrastruktury a celkovému zvýšení kvality života v regionu. Pokud by došlo ke shodě všech zúčastněných stran, zahájení výstavby je plánováno na třetí čtvrtletí roku 2024. Samotná výroba by mohla případně začít v roce 2027.

Do roku 2030 hodlá koncern Volkswagen a jeho dceřiná společnost PowerCo zodpovědná za baterie ve spolupráci s partnery provozovat po celé Evropě šest závodů na výrobu bateriových článků o celkovém objemu výroby 240 GWh. Koncern počítá s výstavbou referenční továrny. Centrála v Salzgitteru má být vzorem pro ostatní závody na výrobu článků v celé Evropě a bude stanovovat nové standardy z hlediska udržitelnosti a inovací.

Standardizace se bude týkat nejen zařízení, budov a infrastruktury, ale také výrobků, procesů a informačních technologií. Takto vzniknou továrny, které bude možné rychle přestavět pro další inovace produktů i samotné výroby. Každá továrna bude provozována zcela na elektřinu z obnovitelných zdrojů a bude navržena pro budoucí recyklaci v uzavřeném cyklu.

Zdroj: Škoda Auto, Vláda ČR

Mohlo by vás zajímat

Reklama