Mnoho podvodných hovorů už nebude spojeno, ČTÚ výrazně omezí spoofing

Spoofing je zásadním problémem vedoucím k vysokým finančním škodám na podvedených / Pixabay
Podvodný spoofing je označení pro praktiku, kdy je určitým způsobem (prostřednictvím manipulace s parametrem CLI) zneužito telefonní číslo (typicky např. instituce jako je banka). Volání směrem k potenciálnímu podvedenému se pak tváří jako z čísla této banky.

Účelem je dle webu ČTÚ velice často přimět příjemce volání k finančním transakcím apod. Pro úplnost je třeba dodat, že záměna čísla v parametru CLI, tedy spoofing jako takový, nemusí být vždy jen podvodného charakteru.

„Podvodný spoofing je zásadním problémem vedoucím k vysokým finančním škodám na podvedených. I proto přistoupil Český telekomunikační úřad po diskusi se sektorem k řešení prostřednictvím změny všeobecného oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

Popišme si nyní podrobněji obě podmínky, které nově znění všeobecného oprávnění zakotvuje. První z nich zjednodušeně řečeno zajistí, že na bodech určených pro propojení volání ze zahraničí do České republiky bude prováděna analýza, která bude vyhodnocovat, zda není volající označen takovým českým číslem (s předvolbou +420), které by nemělo přicházet ze zahraničí (číslem v pevné síti, některou ze zkrácených voleb či speciálních čísel). A pokud by tomu tak bylo, nedojde ke spojení volání.

Blokování se nevztahuje na mobilní čísla. Ta se mohou nacházet v roamingu a volání by bylo zcela legitimní. Zneužívání českých čísel mobilních by měla pomoci vyřešit již zaváděná samoregulační opatření na straně operátorů.

Druhá podmínka ČTÚ cílí primárně na volání, která jsou iniciována v České republice. Zakotvuje pravidla pro to, jakou informaci (telefonní číslo) může operátor vkládat do signalizační zprávy pro označení volajícího účastníka.

Cílem je zajistit, aby toto označení vždy obsahovalo reálné telefonní číslo provázané s konkrétním účastníkem či službou elektronických komunikací a zamezilo se tak situacím, kdy je zde uveden nesprávný údaj.

Zdroj: ČTÚ

Mohlo by vás zajímat

Reklama