Umělá inteligence má podle nové studie potenciál zlepšit náš vztah k práci

Stále přetrvává nejistota ohledně toho, jak nejlépe naplno využívat AI / HP
Pouze 27 % pracovníků tvrdí, že mají zdravý vztah k práci. Nová studie Work Relationship Index, která po celém světě zkoumá vztah zaměstnanců k práci, ukazuje, že vztah k práci je vyhrocený a očekávání zaměstnanců rostou. Prostředkem ke zlepšení by mohla být umělá inteligence (AI).

Vztah k práci momentálně není ideální – jen 27 % znalostních pracovníků uvádí, že mají zdravý vztah k práci. Současně prudce vzrostla jejich očekávání, 58 % respondentů uvádí, že se za poslední tři roky zvýšila. Trend je patrný dle nové studie zejména v rostoucích ekonomikách, kde tuto zkušenost sdílí přes 70 % pracovníků, ve vyspělých ekonomikách je to pak zhruba 50 %.

Lidé si stále více uvědomují, že umělá inteligence může přispět ke zlepšení pracovního života. Většina vedoucích pracovníků a osob s rozhodovací pravomocí v IT vidí potenciál AI ve vyvážení pracovního a soukromého života. Podobně to vnímají i zaměstnanci, kteří se domnívají, že AI může zefektivnit úkoly a usnadnit jejich práci (75 % vedoucích pracovníků podniků, 58 % znalostních pracovníků).

Studie ukazuje, že je zapotřebí, aby vedoucí pracovníci podniků účinně informovali o výhodách umělé inteligence a vzdělávali zaměstnance v tom, jak ji začlenit do svých pracovních procesů. Mohou tak dosáhnout lepších obchodních výsledků, a zároveň posílit vztah svých zaměstnanců k práci.

Průzkum dále ukázal, že přetrvává nejistota ohledně toho, jak nejlépe naplno využívat AI. Dva z pěti (42 %) lidí si nejsou jisti, kdy umělou inteligenci na pracovišti použít a 41 % se cítí být nedostatečně vybaveno k využití plného potenciálu umělé inteligence ve své funkci.

Vzhledem k tomu, že 73 % vedoucích pracovníků a 66 % znalostních pracovníků se vyslovilo pro řádné školení v oblasti AI, je zřejmé, že by firmy měly preferovat iniciativy zaměřené na zvyšování kvalifikace v tomto oboru.

„Umělá inteligence představuje příležitost ke změně dynamiky naší práce, může vytvořit pozitivnější a produktivnější prostředí pro všechny,“ říká Kateřina Barbier, generální ředitelka společnosti HP pro Česko, Slovensko a Maďarsko. „Abychom podpořili větší pochopení a přijetí AI, musí vedoucí pracovníci převzít iniciativu, přesvědčit zaměstnance o potenciálu umělé inteligence, vzdělávat je a stát v čele její efektivní integrace.“

Zdroj: Work Relationship Index, HP

Mohlo by vás zajímat

Reklama