Tragickým pádům mostů je možné předcházet: Čeští specialisté vymysleli systém monitoringu pohybu staveb

Nežádoucí pohyby a deformace dopravních staveb je možné monitorovat prostřednictvím družicové radarové interferometrie / Pixabay
Nedávné neštěstí v italském Janově máme ještě všichni v paměti, přitom další stovky mostů na silnicích a dálnicích napříč Evropou jsou v havarijním stavu a hrozí jim zřícení. Dá se další tragédii nějak předejít?

Pečovat o stárnoucí dopravní infrastrukturu a zejména dostatečně včas odhalovat rizika bývá náročné, ne však nemožné. Zajímavé řešení nedávno úspěšně otestovali specialisté na dálkový průzkum z české společnosti GISAT.

Nežádoucí pohyby a deformace dopravních staveb je možné monitorovat prostřednictvím družicové radarové interferometrie. Pod složitě znějícím názvem se skrývá metoda založená na jednoduchém principu: z družice je opakovaně vysílán radarový signál, který se odráží zpět od monitorovaných objektů a je zaznamenán na družici. Následně jsou vyhodnoceny definované veličiny včetně fázových posunů a z časové řady měření jsou odvozeny změny polohy objektu.

Výhodou metody je možnost jejího plošného nasazení, možnost sledovat vybrané objekty dlouhodobě s intervalem měření několika dnů a vyhodnocovat případné deformace s přesností v řádu až jednotek milimetrů.

Pro demonstraci metody vrámci výzkumného projektu zástupci GISATu využili první družici evropského programu Copernicus – Sentinel-1. Ta má Evropanům poskytovat především data z oblasti životního prostředí a bezpečnostních aplikací, ale stejně dobře může posloužit také při vyhodnocování rizik na mostech, viaduktech, přehradách nebo svazích ohrožených sesuvem.

Pomocí družicové radarové interferometrie jsou specialisté schopni v dlouhé časové řadě sledovat relativní polohu, průběh pohybu a odchylky od jeho dlouhodobého trendu a identifikovat tak potenciální rizika vyvolaná vlivem pomalých postupných deformací.

Signály se mohou odrážet přímo od samotných staveb, ale součástí návrhu jsou i takzvané pasivní odražeče radarových vln. Některé pohyby spodní stavby mostů je totiž možné sledovat prakticky výhradně jen pomocí instalovaných odražečů vln. Podstatné je, že díky instalaci koutových odražečů se paprsky vrací od jednoznačně definovaného místa na konstrukci mostu a poskytují tak nezkreslené údaje.

Mohlo by vás zajímat

Reklama