Podle tohoto slavného obrazu z roku 1915 zjistíte, jak mladě se cítíte

Slavný obraz My Wife and My Mother-in-Law - Má žena a má tchyně / Wikipedia
Vědci přišli v těchto dnech s dalším neuvěřitelným odhalením: to, co vidíme kolem sebe, je do značné míry ovlivněno tím, kolik nám je.

Psychologové věří, že se to týká hlavně posuzování obličejů, kdy často podléháme podvědomému soudu mozku, spoléháme prostě na opakované mozkové procesy a známé sociální faktory.

K ukázce fungování tohoto faktoru se dá dobře využít optická iluze z roku 1915 s názvem „My Wife and My Mother-in-Law" (Má žena a má tchyně), kterou nakreslil anglický malíř William Ely Hill. A jak se ukázalo, podle věku zde můžete skutečně vidět rozdílně staré osoby.

Zatímco mladší lidé na obrazu vidí většinou ženu okolo 20 let, starší vidí šedesátnici (či ještě starší osobu). Dochází tak dle psychologů k využití více procesů: „I když je rozeznávání obličejů řízeno našimi mozkovými procesy, také je ovšem zároveň ovlivněno zdánlivě náhodným vysoce složitým sociálně-dedukčním procesem."

Dost záleží i na tom, jestli se dotyčný identifikuje s danou skupinou. Když jste mladší, jsou pro vás starší zatím spíše "nevhodná" skupina. A stejné je to i naopak. Jak zestárnete, držíte se spíše starších lidí. 

Aby vědci odhalili, co vše za tím je, tak oslovili v online dotazníku 666 lidí starších 18 let, co vidí na obrázku. Ukázán jim byl po velmi krátkou dobu (0,5 sekundy) a měli posoudit, zda vidí mladou ženu s odvráceným obličejem, nebo starší ženu s šátkem.

Zatímco mladší respondenti viděli spíše mladou ženu, tak ti starší zase ženu okolo 60 - 70 let (někdo udával dokonce věk 90 let).

I když celkový vjem dost závisí na tom, z jakého úhlu se na obrázek díváte, bylo zjištěno, že i věk s tím vším má co do činění. Dokazuje to, že naše podvědomé posuzování lidí probíhá neustále a úzce souvisí s tím, kolik máme životních zkušeností.

Mohlo by vás zajímat

Reklama