Fotografie je umění i věda, připomíná její světový den

Oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR spravuje fotografickou sbírku čítající na 65 tisíc snímků / Pixabay
Od představení daguerrotypie před 181 lety prošlo fotografování dlouhým vývojem a mnohé snímky se za tu dobu staly významnými památkami.

Na výzkum fotografie se zaměřuje Ústav dějin umění AV ČR. Na podzim plánuje velkou mezinárodní konferenci Photo: Science. Fotografie a diskurzy vědy.

Až do konce září se pak koná výstava tvorby Josefa Sudka v Galerii hl. m. Prahy, která uzavírá pětiletý výzkumný projekt. Při příležitosti Světového dne fotografie, který připadá na 19. srpna, na výstavu zve Ústav dějin umění AV ČR.  

Výstava "Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy" poprvé komplexně představuje dosud téměř neznámou část celoživotní profesionální fotografické tvorby Josefa Sudka (1896–1976), a to snímky uměleckých děl. „Zaměřuje se na jeho milované téma sochy, které propojuje Sudkovy fotografické cykly s prací na zakázku,“ uvádí jedna z kurátorek výstavy Hana Buddeus z Ústavu dějin umění AV ČR.

Tzv. Sudek projekt (celým názvem Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví) trvá od roku 2016 do konce letošního roku. Výstava je jedním z jeho vrcholných výstupů.

Dalším je vydání knihy Sudek a sochy s více než 400 reprodukcemi na 600 stranách, editovaná Hanou Buddeus a zahrnující odborné texty šesti autorek a autorů. Publikace vychází v české a anglické jazykové mutaci. Tematické eseje doprovázejí celostránkové reprodukce, bohatě ilustrované jsou i medailonky nejdůležitějších zákazníků (umělců, spolků či nakladatelů), které odhalují nečekanou provázanost Sudkovy práce s dobovými uměleckými okruhy a tendencemi.

Cílem projektu je komplexní záchrana, fyzické i digitální uchování, odborné zpracování, zhodnocení a představení souboru zhruba 13 500 negativů a 6000 pozitivů Josefa Sudka veřejnosti. Část z obsáhlé databáze již zpracovaných snímků je k nahlédnutí na webových stránkách projektu.

Jak fotografie ovlivnila dějiny umění a formování dějin vizuální kultury? Jakým způsobem je fotografie využívána v kontextu přírodních věd? Jak se s nástupem fotografie vyrovnaly filozofie umění a teorie umělecké kritiky? Na všechny tyto otázky bude hledat odpověď mezinárodní konference Photo: Science. Fotografie a diskurzy vědy, připravovaná Centrem pro výzkum fotografie Ústavu dějin umění AV ČR. Konat by se měla od 30. listopadu do 2. prosince 2020.

Oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR spravuje rozsáhlou fotografickou sbírku čítající na 65 tisíc snímků. Tvoří ji fotografie a fotografické soubory od padesátých let 19. století do šedesátých let 20. století. Jsou v ní snímky vzniklé různými fotografickými procesy (např. rané slané papíry, daguerrotypie, albuminové fotografie, ambrotypie nebo autochrom jako jedna z prvních barevných fotografických technik).

Mohlo by vás zajímat

Reklama