Lidé preferují dle evropského průzkumu stále nejvíce spalovací motory

Elektrický pohon s palivovými články považuje třetina dotazovaných za technologii mobility budoucnosti / Bosch
Elektromobily s bateriemi nebo palivovými články, ale také benzín a nafta – podle průzkumu na reprezentativním vzorku populace společnosti Bosch, který provedl v červnu 2020 ve čtyřech evropských zemích institut pro průzkum trhu Innofact, zůstávají všechny typy pohonů vozidel důležité.

Pokud by se dotázaní měli rozhodnout pro nový automobil, polovina z více než 2 500 respondentů v Německu, Francii, Itálii a Velké Británii by u prvního zvoleného automobilu vybrala čistě spalovací motor.

U druhého automobilu by spalovací motor zvolila asi třetina. Avšak při otázce na nejpoužívanější pohon v roce 2030 zařadilo na první místo zhruba 68 procent dotázaných v Evropě elektrický pohon, před hybridy a spalovacími motory.

Elektrický pohon s palivovými články má velký potenciál. Přibližně jeden ze tří dotazovaných ho považuje za technologii mobility budoucnosti. 

Otevřenost respondentů pro různé druhy pohonů je patrná i v dalším tématu: Na otázku, zda kromě řady vládních dotací pro elektrická a plug-in hybridní vozidla podporují také dotace na pořízení vozidel s výhradně spalovacími motory, odpovědělo 70 procent dotázaných Evropanů kladně.

Souhlas se státními dotacemi při pořízení automobilu s konvenčním pohonem je nejvyšší v Itálii s 83 procenty a nejnižší ve Velké Británii se 60 procenty. Ve Francii je pro 77 procent, v Německu 62 procent. „Podpora moderních spalovacích motorů může urychlit obnovu vozového parku, a tím také pomoci životnímu prostředí a klimatu,“ říká Dr. Stefan Hartung ze společnosti Bosch.

Téměř třetina Evropanů by dokonce uvítala dotaci ve výši nejméně 9 000 eur. To odpovídá současné maximální dotaci pro elektromobily v Německu. Z průzkumu vyplynuly dvě zajímavé věci: Za prvé, 72 procent obyvatel měst ze čtyř evropských zemí, kteří se zúčastnili průzkumu, souhlasí s podporou spalovacího motoru. Zadruhé, většina osob ve věku 18 až 29 let (80 procent) je pro dotace na spalovací motory.

Automobily s konvenčními motory mohou být poháněny také klimaticky neutrálním způsobem. Klíčem k tomu je syntetické palivo, tzv. e-paliva (eFuels) – ta jsou vyráběna z obnovitelného vodíku a z CO2 z okolního vzduchu. V průměru 57 procent účastníků průzkumu společnosti Bosch souhlasí s tvrzením, že politika by měla daňově zvýhodňovat e-paliva (eFuels).

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama