Problém je nesprávný způsob jízdy, nikoli stromy stojící podél silnic, dle statistik Policejního prezidia ČR

Vysoký počet dopravních nehod na českých silnicích nevyřeší vykácení stromů / Pixabay
Nejčastějšími příčinami srážky se stromem je nesprávný způsob jízdy řidičů a nepozornost. Náraz do stromu je pak už jen důsledkem nehody, která může být i tragická.

Při průjezdu alejemi je potřeba zpomalit. Pomáhají také preventivní opatření silničářů, jako jsou reflexní pásky na kmenech a ochrana stromů svodidly.

Za rok 2022 eviduje policie ČR celkem 2425 nehod, které končily dle webu organizace Arnika srážkou se stromem. Usmrceno při nich bylo 86 osob, což činí 18, 9 % z celkového čísla 454 obětí všech dopravních nehod.

Příčinou dopravních nehod ale nejsou stromy nikdy. V roce 2022 byly nejfrekventovanějšími příčinami především nepřiměřená rychlost a nesprávný způsob jízdy, zejména nevěnování se řízení vozidla. Častou příčinou byly také drogy a alkohol. Pod jejich vlivem bylo v roce 2022 zaviněno více než 5 000 nehod, při nichž bylo 51 osob usmrceno.

Vysoký počet dopravních nehod na českých silnicích tak nevyřeší vykácení stromů, ale spíš realizace systémových opatření, ke kterým patří i vzdělávání řidičů a přísnější postihy za nebezpečné přestupky. 

Pro snížení počtu nehod, končících nárazem do stromu, se osvědčuje hned několik preventivních opatření. Konkrétně jde o snížení rychlosti při průjezdu alejemi, zákaz předjíždění, oddělení stromů svodidly na rizikových místech a zviditelnění kmenů reflexními prvky. Pozitivní roli mohou sehrát také změny ve vzdělávání řidičů a zpřísnění pokut za nedodržování pravidel.

V České republice mají údržbu komunikací, včetně pravidelné kontroly a péče o stromy, na starosti příslušné správy silnic. Ke kácení mohou přistoupit jen u nemocných dřevin nebo u těch, které svými kořeny zasahují do tělesa komunikace či zásadně brání bezpečnému provozu na silnicích (stromy v zatáčkách, křižovatkách). Vždy ale až po vyhodnocení stavu stromu odborníkem.

Ze statistik přesto vyplývá, že u silnic dlouhodobě převládá kácení. Od roku 2003 zmizelo z blízkosti krajských silnic  více než  304  tisíc stromů, které nahradilo jen 191 tisíc sazenic.

To odpovídá sotva dvěma vysazeným stromkům na tři poražené. Krajské správy silnic se stále potýkají s nedostatkem financí na údržbu stávajících vzrostlých, ale i nedávno vysazených stromů a nedostatkem odborníků ve svých řadách. Chybí také koncepční dokumenty pro ochranu a obnovu stromů podél silnic.

Proti plošnému kácení stromů podél silnic se před časem postavili také odborníci z Centra dopravního výzkumu i vedení dopravní policie. I podle nich nejsou stromy bezprostřední příčinou dopravních nehod, mají však vliv na jejich následky.

“K silniční dopravě slouží vozovka, nikoliv okolní krajina. Neměli bychom se spoléhat na to, že nám někdo bezpečnost na silnici zaručí nebo zvýší. Měli bychom  sami převzít odpovědnost za riziko, které postupujeme, když sedáme za volant,“ říká Marcela Klemensová z organizace Arnika.

“Správci pozemků podél silnic by měli sázet stromy v bezpečné vzdálenosti od vozovky nikoliv pro zajištění bezpečnosti řidičů na vozovce, ale pro  zajištění takové údržby silničních pozemků, která umožní bezpečný provoz na silnici a současně vytvoří dlouhodobé podmínky pro růst stromů,” dodává.

Zdroj: Arnika, Centrum dopravního výzkumu

Mohlo by vás zajímat

Reklama