Pomocí nové technologie se podařilo zrealizovat dobití elektromobilu o výkonu 1 MW

Megawattové dobíjení je zásadní pro dálkovou kamionovou a autobusovou dopravu / Siemens ČR
Společnost Siemens Smart Infrastructure úspěšně zrealizovala první dobití nákladního elektromobilu výkonem 1 MW. V pilotním projektu byl použit prototyp MCS dobíječky Siemens a prototyp elektrického nákladního automobilu.

Růst v segmentu elektrických nákladních vozidel je stimulován technologickým vývojem v oblasti baterií i dobíjecích technologií. Zvyšující se poptávka po bezemisních dopravních řešeních platí i pro dálkovou přepravu, kde provozovatelům vozových parků nabízí řadu příležitostí. Ve spojení se stávajícím systémem CCS (Combined Charging System) tak bude dle webu Siemens megawattové nabíjení (MCS) hrát rozhodující roli při elektrifikaci těžkých nákladních vozidel.

Dobíjení ve standardu MCS může úspěšně přispět k udržitelné dálkové dopravě provozované nákladními vozidly. S cílem podpořit pokrok v udržitelné transformaci tohoto druhu dopravy, který produkuje vysoké množství emisí, představila společnost Siemens prototyp megawattového nabíjecího systému SICHARGE. 

Vychází ze stávajícího portfolia a zahrnuje několik dobíjecích jednotek SICHARGE UC150, přepínací matice a speciálně upravený výdejový terminál. Přepínací matice je ústředním prvkem systému MCS. Sdružuje výstupní výkon z dobíjecích stanic a v závislosti na požadavku ho směruje do výdejového terminálu.

Na vhodné dobíjecí stanici s výkonem kolem jednoho megawattu by bylo možné dobít baterie běžně používané v elektrických nákladních automobilech z 20 na 80 procent za přibližně 30 minut.

„Zejména v dálkové dopravě budou elektrické nákladní automobily a autobusy potřebovat rychlé megawattové dobití během zákonných přestávek v jízdě,“ uvedl Markus Mildner, CEO eMobility, Siemens Smart Infrastructure, a dodal: „Tento úspěšný test nás však opět posouvá o velký technologický krok kupředu a je potvrzením našich ambicí se aktivně podílet na zvýšení udržitelnosti dopravy.“

„Megawattové dobíjení je zásadní pro dálkovou kamionovou a autobusovou dopravu. Věřím, že tento technologický milník přispěje k rozvoji elektrifikace kamionové a autobusové přepravy také v České republice,“ doplnil Martin Šilar, vedoucí oddělení elektromobility v Siemens Česká republika.

Těžká nákladní vozidla používaná v silniční dopravě vyprodukují přes 25 % emisí skleníkových plynů v Evropské unii (EU). Snižování těchto emisí je klíčové pro dosažení cílů EU v oblasti uhlíkové neutrality do roku 2050 a snížení poptávky po dovozu fosilních paliv.

Evropský parlament nedávno přijal nová opatření s cílem splnit tyto klimatické ambice a zlepšit kvalitu ovzduší v EU, mj. i prostřednictvím snižování emisí CO2 u nových těžkých nákladních vozidel. Od roku 2040 budou muset být emise CO2 z velkých nákladních vozidel a autobusů sníženy o 90 %. Do roku 2030 budou muset nové městské autobusy snížit své emise o 90 % a do roku 2035 by měly být zcela bezemisní.

Zdroj: Siemens Česká republika, EU

Mohlo by vás zajímat

Reklama