Šest milionů korun za spam, prodejce ojetých automobilů zaplatil nejvyšší pokutu v historii úřadu

Úřad pro ochranu osobních údajů prověřoval celou marketingovou kampaň / Pixabay
V září 2020 vyměřil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) společnosti, zabývající se prodejem ojetých automobilů, sankci ve výši 6 miliónů korun za opakovaná nevyžádaná rozesílání obchodních sdělení.

Tato Společnost opakovaně elektronickými prostředky šířila obchodní sdělení i adresátům, kteří k tomu nedali souhlas.

Porušila tím povinnost stanovenou v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Rozhodnutí, proti kterému bylo následně podáno odvolání, potvrdila koncem srpna ještě bývalá předsedkyně Úřadu Ivana Janů.

Uloženou pokutu společnost již v plné výši zaplatila. "Úřad se v tomto případě nezaměřoval pouze na podané stížnosti, ale prověřoval také celou marketingovou kampaň, v rámci které bylo obesláno téměř 500 tisíc adresátů, přičemž se zaměřil především na právní titul pro zasílání obchodních sdělení. V tomto případě však společnost poukazovala pouze na zavedené postupy při získávání souhlasů. Konkrétně udělené souhlasy předmětných adresátů se zasíláním obchodních sdělení však neprokázala. Úřad tak ve svém rozhodnutí v souvislosti se sběrem kontaktních údajů a příslušných souhlasů se zasíláním obchodních sdělení konstatoval systémové pochybení v této oblasti, čemuž pak odpovídala též výše uložené sankce,“ vysvětlila rozhodnutí Úřadu vedoucí oddělení obchodních sdělení Martina Šnajderová. Jméno konkrétní firmy, která byla sankcí takto postižena, úřad neuvedl.

Na skutečnost, že udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení musí být jejich odesílatel schopen náležitě prokázat, upozorňuje Úřad pro ochranu osobních údajů širokou veřejnost i firmy opakovaně.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama