Archivní data budou podle expertů v roce 2022 nejvíce rostoucí třídou úložišť

Většina studených úložišť využívá ukládání na pásky nebo pevné disky / Pixabay
Očekává se, že například ve Velké Británii bude v roce 2022 až 52 % lidí pracovat na dálku. To přineslo podnikům novou výzvu: vzhledem k tomu, že zaměstnanci pracují na více různých místech, kritická a důvěrná data již nemohou být uložena na jednom místě.

Aby byla data na těchto různých místech přístupná a chráněná, musí podniky nasadit místní, externí a cloudové zálohování a archivační řešení. 

Archivní data (označovaná také jako „studená“ úložiště) jsou uložena v levnějších, zřídka přistupovaných vrstvách, které archivují informace do doby, než jsou potřeba, například v případě selhání nebo kybernetického útoku.

Vzhledem k tomu, že svět generuje a ukládá více archivních dat než kdykoli předtím, a to v aplikacích, jako jsou genomika nebo videozáznamy, bude studené úložiště sloužit pro data, která je třeba chránit, ale není nutné k nim přistupovat během milisekund. Jakmile podniky začnou zálohovat dvakrát nebo třikrát na různých místech, objem úložiště v datových centrech bude dále narůstat a bude nutné se vážně zabývat způsobem, jakým organizace archivují svá data. 

Význam archivních dat je patrný také s ohledem na stále aktuální problém útoků ransomwaru, neboť omezují závažnost dopadu takových útoků, pokud máte přístup k zálohám ukradených nebo poškozených informací.

Totéž platí i v případě povodní, hurikánů a dalších extrémních povětrnostních událostí, které se vyskytují stále častěji po celém světě. Tato data, která nejsou aktivně potřeba, lze uložit do sestav studených úložišť s nižšími náklady.

Většina studených úložišť využívá ukládání na pásky nebo pevné disky (HDD). Pásková úložiště jsou sice levnější než pevné disky, ale mají také vyšší latenci přístupu k datům, takže je lze použít jen pro velmi zřídka využívaná studená úložiště.

U pevných disků pozorujeme nástup diskových technologií a platforem nové generace, s cílem snížení celkových nákladů na vlastnictví a zvýšení dostupnosti řešení pro aktivní archivaci. Patří mezi ně zónování, vyšší plošná hustota, mechanické inovace a inovace s novými materiály. 

Vzestup zelených datových center

Datová centra mohou být časem největším spotřebitelem elektrické energie v zemi, což přispívá ke zvýšení produkce oxidu uhličitého: například se předpokládá, že datová centra v Irsku budou do roku 2030 spotřebovávat 70 % elektrické energie.

V roce 2022 se zvýší počet organizací, které se budou snažit o udržitelnější provoz svých datových center. Vzhledem k cílům snižování spotřeby energie budou podniky investovat čas a peníze do co nejefektivnějšího využití stávajících center namísto budování nových datových center. 

Stále větší zájem bude o přechod na disky s vyšší kapacitou, protože menší počet vysokokapacitních disků je energeticky úspornější než více nízkokapacitních disků. Navíc to zvyšuje hustotu úložiště na jeden rack a může to snížit počet racků potřebných k dosažení požadované kapacity, což dále snižuje celkovou spotřebu energie a celkové náklady na vlastnictví.

Řešení JBOD lze použít ke snížení spotřeby energie inteligentním roztočením každého disku na maximální výkon díky schopnosti izolovat je od vibrací a usměrnit proudění vzduchu tak, aby se udržely optimální provozní teploty, které by jinak ovlivnily výkon a vyžadovaly další nákladné chlazení. Podniky budou také stále více upřednostňovat datová centra a provozy, které využívají chlazení vzduchem nebo obnovitelné zdroje energie: od poloviny roku 2022 budou zařízení společnosti Western Digital v severní Kalifornii využívat 100 % obnovitelné energie. 

Zdroj: Western Digital

Mohlo by vás zajímat

Reklama