Ropný průmysl hledá v datech svou nízkouhlíkovou budoucnost

Energetika utváří podobu moderního světa / Pixabay
Průmysl těžby a zpracování ropy a zemního plynu se nachází na rozcestí. Lídři celého světa, aktivisté i nejchytřejší lidé planety hledají řešení, jak výrobu energie udělat klimaticky co nejneutrálnější. Důležitou cestou k tomuto cíli je digitalizace energetického odvětví.

Průmysl těžby a zpracování ropy a zemního plynu stejně jako proces hledání nových ložisek každý den generují obrovské množství dat. Jejich efektivní sběr a zpracování pomáhá těžebnímu a petrochemickému průmyslu nejen při řízení provozních činností, ale také při odhalování rizik pro životní prostředí.

Analytické postupy zaměřené na zpracování snímků ze satelitů, bezpilotních letounů anebo dronů mohou vedle průzkumu nových ložisek, návrhu či prověření stavu distribučních cest přispět i k odhalení potenciálních nebo reálných úniků nebezpečných látek do životního prostředí. Podobná řešení najdou podle oborových analytiků největší uplatnění na Blízkém východě a v Africe. Následovat jej budou těžaři a zpracovatelé ropy a zemního plynu působící v Severní Americe, v Asii a v Tichomoří.

Data jsou nová ropa

Technologie sběru a zpracování dat, včetně pokročilých analýz, podporují technologickou transformaci celého ropného průmyslu. S menším množstvím prostředků může dokázat mnohem více, což přispívá k jeho už několikrát zmiňované celkové udržitelnosti. Zástupci ropného průmyslu ale mají v oblasti využití dat nemalé rezervy. Upozorňuje na ně například i průzkum, který zrealizoval IBM Institute for Business Value ve spolupráci s Oxford Economics. Z jeho výstupů mimo jiné vyplývá, že data k návrhu a realizaci inovací využívá méně než polovina manažerů v odvětví.

Společnost IBM spolupracuje s mnoha klíčovými aktéry v energetickém sektoru, například s firmou Schlumberger vytvořila platformu pro správu dat, která může běžet na veřejném i soukromém cloudu. Díky tomu budou moci všichni od provozovatelů přes vývojáře a geology po inženýry pracovat s jednotným a spolehlivým zdrojem dat a získávat mnohem rychleji hodnotné poznatky z obrovského množství dat, která obor produkuje, ať už jsou to komplexní seismická data, která pomáhají určit, kde nejlépe zahájit vrt, nebo asi jeden terabyte dat, který v průměru generuje každý ropný vrt denně.

Včasný přístup k informacím představuje v ropném, petrochemickém i energetickém průmyslu velmi žádanou disciplínu. Klíčová tržní data jsou ale často fragmentovaná a uložená v izolovaných systémech. Jejich převod do prakticky použitelných informací zabere datovým vědcům až 80 procent času. I z těchto důvodů zahájila firma IBM spolupráci s poskytovatelem cloudových služeb Amazon Web Services. Společně chtějí urychlit odstraňování a překonávání datových bariér v celém odvětví. V prostředí AWS Cloud lze nově provozovat řešení IBM Open Data for Industries for IBM Cloud Pak for Data.

Správná strategie

Energetika utváří podobu moderního světa. A do mixu příslušných zdrojů patří i ropa. V blížící se bezuhlíkové budoucnosti Země z něj nejspíše postupně vypadne. Těžba ropy a zemního plynu ale neskončí. Obě suroviny mají podstatně širší využití. I z tohoto důvodu platí, že udržitelnost těžby a zpracování fosilních zdrojů představuje trvale aktuální téma, v němž klíčovou úlohu hrají data a jejich efektivní vytěžování.

Ropný průmysl byl vždy inovativní. Můžeme jej dokonce považovat za průkopnický obor, který se na technologii pro získávání paliva stlačením zemního plynu spoléhal už v roce 1904. Stejné nadšení vidíme dnes u velkých dat, strojového učení a umělé inteligence, jež se stávají nedílnou součástí tohoto tradičního odvětví.

Lídři v energetice, kteří dokážou využít svá data a urychlit nástup pokročilých technologií ve všech aspektech, získají obrovský náskok. Aby bylo možné tyto příležitosti plně zužitkovat, potřebujeme více iniciativ, které pomohou organizace přesvědčit o jejich nezbytnosti. Spolupráce je zcela klíčová a partnerství s lídry celého sektoru umožní překonat tradiční bariéry, udržet si vlastnictví dat a napomoci dlouhodobé digitální inovaci.

Lídři v průmyslu těžby a zpracování ropy a zemního plynu musí vytvořit kulturu a prostředí, které podporuje inovace. Podle již citované studie IBM má více než 8 z 10 lídrů v odvětví nastaven leadership směrem k úspěšným inovacím. V jiných sektorech je toto číslo poloviční. A 95 procent dotázaných lídrů ropného průmyslu uvádí, že právě leadership v inovacích odlišuje jejich organizaci od konkurence.

Dnes, kdy svět stojí na křižovatce, může vizionářský lídr, který dokáže využít data k realizaci efektivní klimatické strategie, celé odvětví skutečně proměnit a zajistit mu budoucnost pro příští generace.

Zdroj: IBM, Oxford Economics

Mohlo by vás zajímat

Reklama