Je to právě 180 let od chvíle, kdy vznikla první fotografie

Vizitkománie, která vypukla v 60. letech 19. století, významně přispěla k popularizaci fotografie / Pixabay
V pondělí 19. srpna 2019 si připomeneme Světový den fotografie. V tento den roku 1839 byl členům francouzské Akademie věd oficiálně představen vynález daguerrotypie, čímž byla světu zpřístupněna jedna z prvních prakticky využitelných fotografických metod.

Za těch 180 let prošla fotografie složitým vývojem. Vznikly různorodé fotografické techniky, z nichž některé se staly slepou uličkou ve vývoji fotografie, jiné se používají dodnes.

Archivy, muzea a další instituce mají ve svých sbírkách často velké množství fotografických materiálů a v posledních letech se postupně zaměřuje stále větší pozornost na jejich odborné zpracování i preventivní péči. Rozsáhlou fotografickou sbírku čítající na 65 tisíc snímků spravuje také Oddělení dokumentace Ústavu dějin umění Akademie věd (ÚDU AV).

„Ve sbírce se nachází nejstarší známá fotografie východního průčelí Staroměstské radnice a renesanční Krocínovy kašny z roku 1856 od fotografa Andrease Grolla,“ říká kurátorka fotografické sbírky Oddělení dokumentace ÚDU AV ČR Petra Trnková.

Sbírku tvoří fotografie a fotografické soubory z období od 50. let 19. století do 60. let 20. století. Je zde reprezentována celá škála fotografických procesů včetně raných slaných papírů, které vznikaly souběžně s daguerrotypiemi, a albuminových fotografií nejčastěji ve formátu vizitek a kabinetek.

Tzv. vizitkománie, která vypukla v 60. letech 19. století, významně přispěla k rozšíření a popularizaci fotografie. Zastoupeny jsou také ambrotypie, které bývají často díky své podobnosti zaměňovány za daguerrotypie, i autochrom jako jedna z prvních barevných fotografických technik.

Sbírka navíc obsahuje i několik desítek alb a unikátní sbírku velkoformátových panoramat. Těžištěm jsou fotografie z pozůstalosti historika umění Zdeňka Wirtha, značnou část představují fotografie architektury, interiérů a fotografické portréty. Významným souborem jsou pak rané fotografie Prahy od Andrease Grolla.

V loňském roce bylo založeno Centrum pro výzkum fotografie. Jeho úkolem je zkoumat dějiny a teorii fotografie, vytvářet prostor pro sdílení a prezentaci výsledků vlastního základního i aplikovaného výzkumu a také aktivně spolupracovat s dalšími českými i zahraničními institucemi a badateli.

„Ačkoli se fotografie už 180 let dotýká všech oblastí života i vědních oborů, v českém prostředí bývá často zkoumána a interpretována pouze v rámci institucionálně, tematicky či regionálně velmi úzce zaměřených projektů. Věříme, že díky spolupráci s kolegy z jiných oborů a z dalších institucí, která je pro nás zásadní, se nám bude dařit tyto hranice narušovat,“ říká hlavní iniciátorka vzniku Centra Petra Trnková.  

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama