Je třeba rychle zastavit další degradaci půdy, naléhají vědci

Nejvíce ohrožená a zničená je živá složka půdy, tedy půdní organismy / Pixabay
Půda má vedle své produkční funkce v krajině i mnoho dalších funkcí, například zadržuje a filtruje vodu. Dnes je ale půda plná chemických látek, a tak do vody naopak přidává další nečistoty.

Přeměny látek v půdě, erozi i funkci půdních organismů popisuje téměř osmisetstránková dvoudílná publikace nazvaná Živá půda, na které se podílel tým autorů z Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR, z vysokých škol i výzkumných ústavů. Vedl je mikrobiolog Miloslav Šimek. V českém prostředí jde o unikátní publikaci.

Kniha Živá půda přináší detailní pohled na živou složku půdy a na to, jak v půdě funguje a jak a na co je v půdě potřeba, aby půda dobře plnila své funkce. „Půda je stále více degradovaná tím, jak na ní bezohledně vyrábíme potraviny,“ říká hlavní autor knihy Miloslav Šimek.

Nejvíce ohrožená a zničená je podle něj právě živá složka půdy, tedy půdní organismy. „Poškozují je hlavně chemikálie, které se v zemědělství stále více používají, zejména jako pesticidy a jako minerální hnojiva, poškozuje je ale také těžká mechanizace a vůbec technologie, které se dnes široce používají,“ upřesňuje mikrobiolog.

Půda má vedle své produkční funkce v krajině i mnoho dalších funkcí, například zadržuje a filtruje vodu. „Dnes je ale půda plná chemických látek, a tak do vody naopak přidává další nečistoty,“ uvádí Šimek. „Je naléhavě potřeba zastavit další degradaci půdy a již poškozené půdy ´opravit´, jinak budeme mít za pár let velké problémy: zemědělství zkolabuje a třeba pšenici na chleba a ječmen na slad pro výrobu piva, ale i zeleninu nebo ovoce nebudeme mít kde vypěstovat,“ varuje vědec.

Kniha shrnuje informace o půdě z oborů půdní mikrobiologie, zoologie, pedologie a managementu půd. První díl se podrobně zabývá hlavními skupinami půdních organismů, jejich taxonomií, biologií, fyziologií a ekologií.

Druhý díl popisuje vznik a vývoj půd, složky půdy a fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Věnuje se půdní organické hmotě, půdní vodě a půdnímu vzduchu i funkční organizaci půdního prostředí.

Mohlo by vás zajímat

Reklama