Koronavirus přežívá dle studie ve vlhkém vzduchu až 23krát déle než v suchých podmínkách

Vydechované kapičky mají různou velikost od jedné desetiny mikrometru do 1 000 mikrometrů / Pixabay
Koronavirus, který způsobuje onemocnění COVID-19, může podle nové studie přežít delší dobu ve vlhkém vzduchu. SARS-CoV-2 nesou mikroskopické kapičky uvolňované během dýchání a mluvení.

V prostředí s vysokou vlhkostí - vysokou koncentrací vodní páry přítomné ve vzduchu – se kapičky dostanou až 5 metrů daleko. Vysoká vlhkost vzduchu může podle amerických vědců prodloužit životnost vzduchových kapiček až 23krát.

Na druhé straně suchý vzduch s nízkou vlhkostí může urychlit přirozené odpařování kapiček a omezuje vzdálenost, kterou překonají. Studie vědců z Missourské univerzity se snaží zjistit, jak podmínky prostředí ovlivňují přenos viru. 

Kapičky jsou citlivé na teplotu, vlhkost a okolní proudění. Vědci studovali, jak proudění vzduchu ovlivňuje vydechované kapičky pomocí simulací a matematických modelů. Použili simulační model, který počítá aerodynamické a termodynamické vlastnosti jednotlivých částic, přičemž částice mají předem stanovenou hustotu, velikost, teplotu a vlhkost. Vydechované kapičky mají různou velikost od jedné desetiny mikrometru do 1 000 mikrometrů, nejběžněji 50 až 100 mikrometrů. 

Výzkum zahrnoval nejen transport kapiček vzduchem, ale také jejich interakci s okolním prostředím, zejména  při odpařování. Ve vzduchu se 100% relativní vlhkostí simulace ukazují, že velké kapičky o průměru 100 mikrometrů padají na zem přibližně 1,8 metru od zdroje výdechu. Menší kapičky o průměru 50 mikrometrů se mohou pohybovat dále, ve velmi vlhkém vzduchu až 5 metrů. Ale méně vlhký vzduch - s nižší koncentrací vodní páry - může zpomalit jejich šíření. Při relativní vlhkosti 50 % žádná z 50 mikrometrových kapiček nepřekročila vzdálenost 3,5 metru. 

Tým představil barevný graf, který ukazuje, jak relativní vlhkost a teplota ovlivňují dobu, kterou se ve vzduchu nachází 100 mikrometrová kapička. Když je relativní vlhkost trvale nulová, kapička padá rychleji. Při relativní vlhkosti kolem 50 % je ale kapička ve vzduchu delší dobu, až 12 sekund, zejména když teplota prostředí stoupá. 

Výzkumníci uvažovali i o turbulenci vzduchu, aby vysvětlili přirozené kolísání vzdušných proudů kolem vypuzené kapičky. Podívali se i na „pulzující tryskový model“, který napodobuje kašel, což má za následek větší rozptyl kapiček nesoucích virus. „Pokud je virová zátěž spojená s kapičkami úměrná objemu, téměř 70 % viru se při kašli dostane na zem,“ říká autor studie Binbin Wang. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama