Pocity po užívání psychedelických drog odpovídají náboženským prožitkům

Psychedelika byla aplikována v historii lidstva napříč domorodými kulturami u duchovně postavených osob / Pixabay
Podle týmu finských psychologů může být vliv drog podobný spirituální nebo náboženské zkušenosti. Drogové i duchovní zážitky tedy mohou vyvolávat stejný typ pocitů a nálad. Zjištění by vědcům mohlo pomoci přijít na to, jak pomocí drog efektivněji léčit duševní nemoci.

Víme, že každý člověk reaguje na psychedelické drogy jinak. Pro někoho jde o povznášející zkušenost, pro jiného o velmi nepříjemnou záležitost. Látky v kontrolovaných dávkách však vykazují slibnost při léčbě duševních nemocí. 

Psychologové z Tamperské univerzity provedli výzkum na 228 dobrovolnících, kteří nikdy předtím drogy neužívali. Zjistili, že pozitivní dopad drog na člověka způsobuje zážitky, jako je zvýšené vědomí o vnitřním světě a získávání dojmu, který překračuje čas a prostor.

Výzkum byl proveden pomocí dotazníku Revised Mystical Experiences Questionnaire (MEQ30), který zahrnoval 30 otázek. Účastníci experimentu museli odpovídat na to, jaké pocity měli po užití psychedelik. Ti, co získali v dotazníku vysoké skóre, většinou popsali své pocity jako duchovní, více osobní. „Ti, kteří mají plné mystické zkušenosti, uváděli pozitivnější změny ve všech sledovaných oblastech ve srovnání s těmi, kteří takovou zkušenost nemají,“ píší výzkumníci ve své práci. 

„I když se užívají poprvé, mohou psychedelika vyvolat subjektivní zážitky, které mají mnoho společných rysů s těmi popsanými mystiky, náboženskými a meditujícími praktiky,“ řekl psycholog Samuli Kangaslampi z Tamperské univerzity. Vědci poukazují to, že podstoupení duchovní zkušenosti může zlepšit u člověka vztah sám se sebou, s ostatními lidmi, i se svým prostředím. 

Samozřejmě lze tuto studii brát jen s nadhledem. Její účastníci si podávali zprávy o svých zkušenostech sami. Může to vést k nesprávnému zapamatování a podání zkušenosti. To ale vědcům nebrání v tom pokračovat a zjistit, jak se liší rozdíly v pocitech po užití drog mezi různými kulturami a v různých kontextech. 

Nicméně podle finské univerzity jsou to výsledky, které jsou dostatečné k prokázání spojitosti mezi duchovní zkušeností, psychedeliky a se zkušeností, která se z dlouhodobého hlediska jeví jako pozitivní ve vlivu na lidské zdraví. „Poskytnutí prostředí, které přispívá k takovým zkušenostem, ať už je popsáno jako mystické, vrcholové či emocionální, je také pravděpodobně přínosem pro pro klinické aplikace psychedelik, tvrdí finští vědci.

Psychedelika byla aplikována v historii lidstva napříč domorodými kulturami u duchovně postavených osob. Například indiáni byli v pěstování drog přeborníky. Jejich šamani je konzumovali, aby dosáhli duchovního stavu.

Tisíce let staré rituály, při nichž se věštilo či byly prováděny oběti bohům, byly s psychedeliky úzce spojeny. Populární byla například rostlina, které se říká liána duše nebo liána smrti. Obsahuje harmalové alkaloidy harmin, harmalin a tetrahydroharmin, které všechny patří mezi psychoaktivní látky. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama