Podle amerického astronoma je 50procentní šance, že všichni žijeme v Matrixu

Civilizace obvykle zaniknou dříve, než získají možnost vytvořit simulaci reality / Pixabay
V roce 2003 přišel filozof Nick Bostrom z Oxfordské univerzity s tvrzením, že je naše realita počítačovou simulací. Nyní vědec z Kolumbijské univerzity ve své práci dospěl k závěru, že tato možnost zde opravdu je. Je však otázkou, zda skutečně chceme znát pravdu.

Podle Bostroma (jeho práce je známa jako Bostromovo trilema) je reálný alespoň jeden z těchto tří scénářů:

1. Civilizace obvykle zaniknou dříve, než získají možnost vytvořit simulaci reality.
2. Pokročilé civilizace obvykle nemají zájem tvořit simulované reality.
3. Téměř jistě žijeme uvnitř počítačové simulace. 

Astronom z Kolumbijské univerzity, David Kipping, se na tato tvrzení nedávno zaměřil. V publikaci, která vyšla v časopise Scientific American, Kipping tvrdí, že je padesátiprocentní šance, že žijeme v počítačové simulaci jako ve slavném sci-fi snímku Matrix. Je to buď, anebo. 

Kipping si vzal první dva Bostromovy scénáře a spojil je v jeden, přičemž každému modelu přiřadil předchozí pravděpodobnost. Oba scénáře vedou ke stejnému cíli, a sice, že taková simulace neexistuje. 

Nakonec z toho plynou dvě hypotézy – neexistují žádné simulace proti simulační hypotéze – existuje základní realita a existují také simulace. Předpokládal přitom jen princip lhostejnosti, protože neexistují žádná data. Každá hypotéza tedy získává předchozí pravděpodobnost jedné poloviny, podobně jako kdyby někdo hodil mincí, aby rozhodl o sázce.

Kromě toho musel brát v potaz domněnku, že čím více vrstev by realita měla, tím více by se počítačové zdroje tenčily. Jinak řečeno, čím hlouběji v králičí noře jste, tím menší sílu počítačová simulace má, a tak ztrácí na přesvědčivosti. 

Pokud by lidstvo dokázalo vytvořit takovou simulaci, její obraz by se radikálně změnil. Život v simulaci bychom si totiž vytvořili sami, a tak by těch padesát procent přestalo existovat. 

Je tu ale něco, díky čemu bychom mohli zjistit, zda jsou tyto teorie pravdivé. Legendární „chyba v Matrixu“. Podle některých názorů by správná počítačová technologie mohla odhalit chybu v simulaci, a tak prozradit její existenci. 

Jiní odborníci tvrdí, že naše know-how se v příštích desetiletích zlepší natolik, že budeme moci rozpoznat, zda skutečně v simulaci žijeme. „Je zřejmé, že zatím nelze s jistotou prokázat, zda žijeme v simulaci, nebo ne,“ přiznal Kipping. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama