Astronomové vytvořili nejpodrobnější mapu Mléčné dráhy s pohybem a umístěním 2 miliard hvězd

 
Další 1 fotografie v galerii
Data umožňují astronomům také měřit hmotnost Mléčné dráhy analýzou zrychlení sluneční soustavy / ESA
Astronomové z Velké Británie vytvořili novou mapu hvězdných objektů v Mléčné dráze složené z téměř dvou miliard hvězd pomocí údajů shromážděných vesmírnou observatoří Gaia Evropské vesmírné agentury (ESA). Odborníci z evropských institucí, včetně univerzity v Cambridge, pracovali s daty z pětileté mise dalekohledů určených ke studiu pohybu, polohy a barvy hvězd.

Vědci z Cambridge vytvořili atlas vesmíru, o kterém se domnívají, že by mohl osvětlit, jak naše galaxie vznikla a co by se s ní mohlo stát ve vzdálené budoucnosti. Jde o nejpodrobnější vesmírný atlas, jaký kdy byl vytvořen.

Mapa je založena na nejnovějších datech z mise ESA Gaia, která má dva satelity vzdálené 1,5 milionu kilometrů od Země a měří vzdálenost k hvězdným objektům a mezi nimi v celé galaxii. 

Mapa a doprovodná data umožní astronomům také identifikovat hvězdy podobné našemu Slunci pro podrobnější studium. Nejnovější data z observatoře Gaia jsou dosud nejpodrobnějším katalogem hvězd v Mléčné dráze - poslední sada publikovaných údajů obsahovala podrobnosti o 1,6 miliardách hvězd, nyní jsou to téměř 2 miliardy. Vědci použili data z Gaie ke sčítání blízkých hvězd, odvození tvaru oběžné dráhy sluneční soustavy kolem středu galaxie a sondy ve dvou blízkých galaxiích, Malém a Velkém Magellanově mračnu. 

Primárním cílem družice Gaia je měřit hvězdné vzdálenosti pomocí měření sluneční paralaxy. V tomto případě astronomové používají observatoř k nepřetržitému skenování oblohy a měření změn v pozicích hvězd v průběhu času, vyplývající z pohybu Země kolem Slunce. 

Data umožňují astronomům také měřit hmotnost Mléčné dráhy analýzou zrychlení sluneční soustavy, jak obíhá kolem galaxie. Sledují měnící se jas a polohy hvězd v průběhu času. Zjišťují, jak rychle se pohybují směrem ke Slunci nebo od něj, a hodnotí jejich chemické složení.

Mohou tak vidět pozůstatky 10 miliard let starého disku, a tak určit jeho menší rozsah ve srovnání se současnou velikostí disku v Mléčné dráze. Ukazují, že galaxie má spirální strukturu stejně jako Mléčná dráha. Data také odhalila slabý proud hvězd, který se line z Malého Magellanova mračna, a naznačují dříve neviditelné struktury na okraji obou galaxií. 

Data budou také zahrnovat měření 300 000 hvězd, které jsou relativně blízko ke Slunci, ve vzdálenosti 326 světelných let. Vědci se snaží využít tyto informace k tomu, aby se dozvěděli více o osudu Mléčné dráhy, a mohli předpovědět, jak se galaxie změní v příštích 1,6 milionu let.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama