Inhibice nukleáz při léčbě rakoviny sloučeninami vyvinutými vědci v Brně

Nové sloučeniny dokáží inhibovat nukleázy, které se podílejí na opravě poškozené DNA / Pixabay
Před dvěma lety uzavřela Masarykova univerzita licenční smlouvu se společností Artios Pharma Ltd. zabývající se vývojem nových způsobů léčby rakoviny. Licenční smlouva tehdy umožnila spolupráci univerzity a tohoto významného investičního partnera při výzkumu zaměřujícího se na inhibici nukleáz patentovanými sloučeninami, které vznikly v laboratořích vědeckých týmů Kamila Parucha a Lumíra Krejčího z Přírodovědecké a Lékařské fakulty MU a FNUSA-ICRC.

Vyvíjené sloučeniny dokáží inhibovat nukleázy, tedy enzymy, které se podílejí na opravě poškozené DNA (DDR - DNA Damage Response). Zablokování tohoto procesu v rakovinných buňkách vede k jejich zničení, a proto mohou mít tyto sloučeniny široký potenciál při léčbě celé řady nádorů.

Několikaletá spolupráce univerzity s britským Artiosem, který pomohl programu nejen finančně, ale díky svým odborným expertizám i vědecky, umožnila ve vývoji léčiv proti rakovině související s poškozením DNA učinit nadějný pokrok.

Cílem nově oznámené spolupráce firem Artios a Merck, která společnému projektu poskytne předběžnou investici ve výši 30 milionů USD, je vyvinout několik léčiv s cíleným mechanismem účinku právě na principu DDR. Kapitál tak zajistí další financování výzkumu, kterému svým know-how univerzita významně přispěla.

„Tento krok vnímáme jako velmi významný milník celého projektu. Pouze velké farmaceutické firmy, mezi něž Merck KGaA patří, jsou totiž reálně schopny dostat nová léčiva přes všechny fáze klinického testování a následně je uvést na trh. Je pro nás velkou satisfakcí, že výsledky naší práce (a s tím spojeného neustálého stresu se sháněním financí na tento typ výzkumu) jsou dostatečně atraktivní i pro globální farmaceutickou firmu“, uvedli vědci Paruch a Krejčí.

„Exkluzivní licence uzavřená mezi univerzitou a společností Artios Pharma před dvěma roky byla jedním z nejvýznamnějších obchodů, které Centrum pro transfer technologií pomáhalo připravit. V případě, že výzkum i s novým partnerem během dalších let vyústí v inovativní řadu léčiv, poplynou Masarykově univerzitě také významné příjmy,“ komentuje zahájení spolupráce dvou předních zahraničních společností v oblasti vývoje léků proti rakovině Radoslav Trautmann, vedoucí oddělení transferu technologií Masarykovy univerzity.

Mohlo by vás zajímat

Reklama