Nová studie německých odborníků popisuje, jak a kde se koronavirus přenáší

Nejlepší cestou ke snížení rizika infekce je kombinace několika různých typů opatření současně / Pixabay
Pokud respirátor dobře netěsní, snižuje se jeho účinnost a hůře chrání před šířením infekce. Obličejové štíty zachytí pouze velké kapénky, ale nikoli aerosol. Proč je důležité větrat? Mohou pomoci čističky vzduchu?

Na otázky spojené s vlivem aerosolu pro šíření koronaviru podrobně odpovídá dokument německých odborníků. Jejich kolegové z Vysokého učení technického v Brně, Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR a Českého metrologického institutu pod záštitou České aerosolové společnosti jej přeložili a nabízejí veřejnosti.

Přenos viru SARS-CoV-2 pomocí aerosolu je považován za jeden z nejdůležitějších způsobů jeho šíření, společně s dotykem a kapénkovou infekcí. Aerosol jsou drobné částečky rozptýlené ve vzduchu.

Člověk je vytváří nejen při kašli či kýchání, ale i při samotném dýchání. Některé takové částice mohou nést virus. „Mezi odbornou i laickou veřejností koluje velké množství informací o koronaviru a o jeho šíření. Tyto informace však nemusí být vždy správné, případně správně pochopené. Vzhledem k tomu, že se již dlouhou dobu zabýváme studiem aerosolů a jejich chování, jsme jako členové České aerosolové společnosti považovali za svou povinnost vnést do této problematiky trochu více světla,“ vysvětluje tajemník České aerosolové společnosti (ČAS) Jakub Ondráček. „Němečtí kolegové vydali nedávno poměrně ucelený dokument, který považujeme za velice relevantní a dovolili jsme si jej převést do českého jazyka. Tento souhrnný text by měl sloužit jak laické, tak i odborné veřejnosti k lepšímu pochopení šíření viru ve formě aerosolových částic a také jako smysluplný podklad pro opatření k zamezení šíření viru,“ dodává Ondráček, který se studiu problematiky věnuje na Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR.

Hned v úvodu němečtí odborníci shrnují aktuální poznatky o opatřeních ke zvládnutí pandemie. A upozorňují, že žádné z nich nemůže fungovat samostatně. Nejlepší cestou ke snížení rizika infekce je podle nich kombinace několika různých typů opatření současně.

Důležité je zachovávání rozestupů, stěžejní jsou i ochranné prostředky dýchacích cest, je však důležité vědět, jaké mají limity: například respirátory s výdechovým ventilem slouží pouze pro ochranu nositele, nikoliv okolí, a použití obličejových štítů bez respirátoru je proti šíření aerosolů v podstatě neúčinné. Ve venkovním prostředí k šíření infekce prostřednictvím aerosolů prakticky nedochází, pokud se lidé neshromažďují, naopak v uzavřených prostorách je riziko větší.

„Je důležité rozumět tomu, že když budu mít sebelepší respirátor, ale nebude mi dobře těsnit, tak mi rozhodně neposkytne dostatečnou ochranu. Kromě respirátorů také nesmíme zapomínat na větrání nebo používat čističky vzduchu,“ upozorňuje František Lízal z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Text celého dokumentu najdete na webu cas.icpf.cas.cz.

Mohlo by vás zajímat

Reklama