DNA analýza určila původ Etrusků, byli příbuzní s obyvateli Říma

Etruskové sídlili na území dnešního Toskánska v Itálii / Pixabay
DNA analýza pomohla vědcům konečně určit, odkud pochází tajemná civilizace Etrusků, která se dle nalezených ostatků vyskytovala v Itálii. Podle výsledků nemigrovali tito lidé z Anatolie. Měli společné genetické rysy s obyvateli starověkého Říma.

Etruskové jsou málo prozkoumané starověké etnikum, které sídlilo v Etrurii, na území dnešního Toskánska v Itálii. Byli výborní řemeslníci, byli dobří v obrábění kovů a uměli to v politice.

Nikdy však nebyl znám jejich skutečný původ. Jednou z teorií prosazovanou starověkým historikem Hérodotem byla ta, že Etruskové pocházejí z oblasti Anatolie (Malá Asie, většinová část Turecka) či Egejského moře a že jsou řeckého původu. Archeologové však objevili málo důkazů odpovídajících migraci. Další možností je, že Etruskové byli domorodci a v oblasti žili od nepaměti.

Tuto záhadu se pokusil rozlousknout antropolog Cosimo Posth z německé University of Tübingen. Shromáždil a analyzoval genetické vzorky z 82 koster vykopaných v oblasti dnešního Toskánska a jižní Itálie z období 800 př. n.l. až 1000 n.l., přičemž byly porovnány s jinými starověkými a moderními populacemi.
 
Etruskové sdíleli společné genetické podobnosti s Latiny, kteří v ve stejné době obývali Řím, přestože tyto dvě skupiny měly odlišný jazyk a byly zde patrné velké kulturní rozdíly. Stejně tak jako u většiny evropských civilizací, i v tomto případě lze předpokládat, že genetický profil obou populací lze přičíst původu na stepích. Ale není jasné, jak mezi Latiny a Etrusky vznikly takové rozdíly.
 
Jazyk Etrusků není tak unikátní. Patří do skupiny tyrhénských jazyků a vědci si myslí, že se šířil pomocí námořní expanze po Středomoří. 
 
Zdroj: Science Advances

Mohlo by vás zajímat

Reklama