Stoupající hladiny moří nezastavíme, za stovky let vzrostou až o tři metry

Dnešní koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře je o 50 procent vyšší než v roce 1800 / Pixabay
Hladiny světových moří nebezpečně stoupají. Naději vkládáme do omezení oteplování klimatu o 1,5 stupně Celsia. I když se tak stane, vzrůstající hladiny zpomalíme, ale nezastavíme. Podle klimatologů není otázkou zda, ale kdy to začne mít výrazný dopad na celý svět.

Vědci varují, že v ohrožení jsou městské oblasti, v nichž dohromady žijí miliardy lidí. Nejde jen o to, že se ocitnou pod vodou města při pobřeží, ale zvýší se rizika velkých bouří. Mezi nejvíce rizikové oblasti patří Asie.

Většina prognóz říká, že mořské hladiny nebezpečně stoupnou do roku 2100, a to o půl metru, nebo dokonce až o metr. Míra závažnosti procesu souvisí s tím, jak dokážeme zbrzdit globální oteplování.

Zvyšování oceánských hladin nezastavíme. Proces bude pokračovat i stovky let po zlomovém roce 2100. Oceány budou napájeny tajícími ledovci, teplem zachyceným ve vodě, dynamikou oteplování vody.
 
Dnešní koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře je o 50 procent vyšší než v roce 1800. Průměrná teplota Země již stoupla o 1,1 stupně Celsia. Toto oteplování stačí k tomu, aby oceánské hladiny jednou stouply o dva metry, ať už za dvě desetiletí či století.
 
Pokud se naplní Pařížská dohoda a dokážeme, aby se Země oteplila pouze o 1,5 stupně Celsia, hladina oceánů i tak stoupne o tři metry.
 
„Pokud vědci nepřijdou na to, jak rychle odstranit obrovské množství oxidu uhličitého z atmosféry, není otázkou, zda k tomu dojde (k výše popsanému navýšení), ale kdy,” řekl Ben Strauss, generální ředitel a vědecký pracovník z Climate Central.
 
Zdroj: Environmental Research Letters
 

Mohlo by vás zajímat

Reklama