Astronomové pozorovali nečekaný výron materiálu z černé díry

Černá díra nyní vyvrhuje materiál téměř poloviční rychlostí světla, což je asi pětkrát vyšší rychlost než obvykle / NASA, CXC, M.Weiss
Černé díry jsou objekty ve vesmíru, které už desetiletí lákají pozornost vědců i veřejnosti. Vznikají výbuchem staré hvězdy a svou extrémní gravitační silou pohlcují všechno kolem, včetně světla. Nejsou proto lehce pozorovatelné.

Občas se ale stane, že z černé díry vytryskne proud materiálu a světla ven do okolního prostoru. Obvykle se tak děje, když se do její blízkosti dostane jiná hvězda a černá díra ji začne svou obrovskou silou doslova požírat. Tento jev astronomové nazývají podle webu ScienceAlert slapové disrupce.
 
V říjnu 2018 byla na kusy roztrhána malá hvězda, která se přiblížila příliš blízko k černé díře v galaxii vzdálené 665 milionů světelných let od Země. Tato událost ale astronomy příliš nepřekvapila.

Jedná se totiž o poměrně známý jev. Téměř tři roky nato však stejná černá díra znovu rozzářila noční oblohu. A podle vědců nepohltila nic nového. „To nás naprosto zaskočilo, nikdo nikdy předtím nic takového neviděl," řekla Yvette Cendesová z Harvardova a Smithsonianova centra pro astrofyziku a také hlavní autorka nové studie, která byla publikována v časopise Astrophysical Journal.

Její tým si neobvyklého výtrysku všiml při revizi slapových disrupcí, k nimž došlo v posledních několika letech. Astronomové toto pozorování nazvali AT2018hyz, a podrobili jej dalším zkoumáním pomocí observatoře ALMA v Chile, MeerKAT v Jihoafrické republice, Australian Telescope Compact Array v Austrálii a rentgenové observatoře Chandra a satelitu Neila Gehlse Swift ve vesmíru. Jako nejpozoruhodnější se nakonec ukázala právě rádiová pozorování.
 
„V případě AT2018hyz bylo první tři roky rádiové ticho a až nyní se dramaticky rozzářila. Stala se dokonce jednou z nejaktivnějších disrupcí, které kdy byly pozorovány," sdělil spoluautor studie Edo Berger z Harvardovy univerzity. „Je to poprvé, co jsme byli svědky tak dlouhé prodlevy mezi pohlcením hvězdy a výronem hmoty,“ dodal Berger.
 
Černá díra nyní vyvrhuje materiál téměř poloviční rychlostí světla, což je asi pětkrát vyšší rychlost než obvykle. Proč se výron opozdil o několik let a proč je jeho rychlost tak vysoká, ale astronomové zatím neví. Další výzkumy tak mají zjistit, jestli k tomu ve skutečnosti nedochází pravidelněji. „Je možné, že jsme pohlcení hvězd jenom nesledovali v dostatečně pozdní fázi jejich vývoje," prozradil Berger.
 
Nová pozorování mohou astronomům pomoci lépe pochopit chování černých děr při pohlcování hvězd a jiného materiálu. To by následně mohlo přinést nové poznatky o jejich růstu a vývoji v čase a také o jejich úloze ve vývoji vesmíru.

Zdroj: ScienceAlert, Universe Today, Center for Astrophysics

Mohlo by vás zajímat

Reklama