V nitru Saturnova měsíce by se mohl pod několikametrovým ledovým krunýřem ukrývat život

Sonda by na oběžné dráze měla provést několik průletů a nasbírat tak dostatečné množství materiálu / NASA/JPL-Caltech
Saturnův měsíc Enceladus je jedním z nejvhodnějších míst ve Sluneční soustavě, kde by mohl existovat život. Nachází se na něm totiž oceán s pravděpodobně vhodnou teplotou pro podmořský život.

Oceán ovšem leží pod tlustým ledovým krunýřem. Podle nové studie astronomů z Americké astronomické společnosti, publikované v odborném časopise The Planetary Science Journal, bychom ale mohli být schopni odhalit život na ledovém měsíci i bez nutnosti složitého vrtání – v gejzírech slané vody, které vyvěrají z jeho povrchu.
 
Podle studie by dokonce nebylo ani zapotřebí na povrchu Enceladu přistávat. Stačila by k tomu speciální sonda na oběžné dráze Saturnova měsíce.

„Tento postup by měl stačit k tomu, abychom s jistotou určili, zda se v oceánu Enceladu nachází život,“ popsal evoluční biolog Regis Ferrière z Arizonské univerzity, který se na výzkumu podílel. Některé gejzíry na Enceladu jsou totiž natolik silné, že materiál vyvrhnou až do okolního vesmíru. A právě toho by mohla sonda využít.

Pravděpodobně by se ale jednalo o život podobný tomu, který se na naší Zemi nachází hluboko na mořském dně. Život seskupený kolem průduchů, které chrlí teplo a chemické látky. Na mořském dně totiž není možné využívat sluneční energii, která je základem života na povrchu. „Na naší planetě se hydrotermální průduchy hemží životem, navzdory temnotě a tlaku,“ řekl Ferrière. Běžné jsou například mikroorganismy z domény Archea – metanogeny.
 
Metanogeny metabolizují vodík a oxid uhličitý a jako vedlejší produkt uvolňují metan. Ferrière a jeho kolegové se ve své studii pokusili vypočítat biomasu metanogenů, kterou bychom mohli očekávat v okolí hydrotermálních průduchů. Poté modelovali pravděpodobnost, s jakou by mohly být tyto mikroorganismy vyvrženy do výšky, kde by je sonda mohla zachytit.
 
„Enceladova biosféra nebude příliš bohatá. Přesto naše modely naznačují, že by mohla být dostatečná, aby ji mohly zachytit přístroje na palubě kosmické sondy," uvedl evoluční biolog Antonin Affholder. Pokud by sonda na oběžné dráze dokázala provést několik průletů a nasbírat tak dostatečné množství materiálu, mohlo by to mít podle vědců teoretickou šanci na úspěch.

Podle astronomů je ale nutné počítat i s možností, že nenajdou dostatek organických molekul, díky kterým by mohli existenci mikroorganismů na Enceladu potvrdit. Nová studie tak vědcům zatím pomůže spíše při plánování a navrhování budoucích misí, které by následně mohly trochu více poodhalit, jak to se životem na Enceladu skutečně je.

Zdroj: The Planetary Science Journal, ScienceAlert

Mohlo by vás zajímat

Reklama