Vědci zpřístupnili Santiniho kapli prostřednictvím virtuální a rozšířené reality

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, svatého Wolfganga a svatého Benedikta v Kladrubech / Martin Micka
Dílo Jana Blažeje Santiniho Aichela zpřístupněné pro všechny smysly – i tak lze chápat účel mobilní aplikace využívající rozšířenou realitu, nové webové stránky s možností prohlížení 3D modelu ve virtuální realitě a haptický model pro nevidomé.

Všechny tyto informační nástroje vylepší zážitek z kaple Božího hrobu na Zderaze v Praze 2, kterou vytvořil geniální architekt před více než tři sta lety.

Santiniho kaple se nachází v prostoru zadního dvora přístupného jen zaměstnancům a zaměstnankyním Fakulty elektrotechnické ČVUT. "Kaple je v současné době prázdná, budeme připravovat její rekonstrukci. Máme v úmyslu dílo významného architekta zpřístupňovat při vhodných příležitostech,“ řekl děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Petr Páta.

„Kaple Božího hrobu je jednou z mála připomínek pozoruhodných a dramatických dějin kláštera křížovníků na Zderaze. Je také ojedinělým svědectvím o zaniklé, avšak mimořádně zajímavé stavbě kostela sv. Petra a Pavla, jejímž autorem byl výjimečný architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Kostel byl bohužel v roce 1904 zbořen, avšak jeho podoba se nám dochovala na fotografiích a dobovém plánu. Díky nim víme, že se jednalo o pozoruhodnou stavbu, která svým prostorovým řešením patřila do vrcholné fáze Santiniho tvorby. Santiniho autorství je patrné i na dochované kapli, která je sice věrnou evokací jeruzalémského vzoru, avšak zároveň se vyznačuje dynamicky komponovaným závěrem s typickým santiniovským tvůrčím rukopisem,“ uvádí znalec Santiniho díla doc. Richard Biegel z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK.

Richard Biegel je také autorem průvodních textů na webové stránce a informační tabuli, které uvádějí zájemce do historie Santiniho díla a místa, kde v letech 1905-6 vyrostla budova dnešní Fakulty elektrotechnické v kampusu na Karlově náměstí.

FEL ČVUT, fakulta vychovávající špičkové informatiky a elektrotechniky, využila své kompetence ve výzkumu a vývoji virtuální a rozšířené reality k tvorbě aplikací, které umožní lidem prohlédnout si Santiniho kapli i zpoza zavřené brány či si ji zobrazit ve webovém prohlížeči prostřednictvím brýlí na virtuální realitu. Pro tyto účely připravil dr. David Sedláček, vedoucí VR laboratoře katedry počítačové grafiky a interakce na ČVUT FEL, nejprve 3D model stavby.
 
„Jako první krok bylo potřeba ve spolupráci s firmou AgentFly kapli nasnímat. Celkově se pořídilo více než 900 fotografií ze země a ze vzduchu, doplněny byly 360° snímáním pomocí laser scanneru. Výsledný 3D model má více jak 230 milionů bodů. Pro náhled na webu ale používáme model s cca 240 tisíci trojúhelníky,“ vysvětluje David Sedláček. Expert na virtuální realitu model na 3D tiskárně také vytiskl ve spolupráci s kolegou z katedry dr. Miloslavem Macíkem, který se specializuje na hmatová rozhraní pro nevidomé.
 
„Digitalizovaný 3D model umožňuje virtuálně vstoupit do Santiniho kaple a procházet jí v prostředí webu. Pokud navíc máte 3D brýle pro virtuální realitu, je vnímání architektury o to intenzivnější,“ přibližuje prožitek David Sedláček. Mobilní aplikaci založenou na rozšířené realitě nejvíce ocení návštěvníci na místě, když bude vstupní brána na dvůr zavřená, protože dokáže vymazat tuto překážku.

Zdroj: FEL ČVUT

Mohlo by vás zajímat

Reklama