Novou technologii pro léčbu fibrilace srdečních síní nahrazující CT zobrazení vyvinuli čeští kardiologové

Ultrazvukové kódování přesně změří tloušťku stěny levé síně / Pixabay
Fibrilace síní je nejčastější poruchou srdečního rytmu v běžné populaci. Její časná forma má záchvatovitý charakter, později ale přechází do chronické podoby, tedy stává se trvale přítomnou.

Fibrilace (míhání) síní vzniká velmi často u nemocných bez zjevné příčiny, tedy bez doprovodných onemocnění, nicméně u celé třetiny nemocných se vyskytuje na podkladě doprovodného srdečního onemocnění, například chlopenních vad, ischemické choroby srdeční, srdečního selhání.

U velké skupiny takových nemocných je možným doprovodným onemocněním vysoký krevní tlak. Průběh a forma fibrilace síní se mění s časem a je prokázáno, že trvání této arytmie mění strukturu srdečního svalu a funkci srdce vůbec.

Na kardiologii v Nemocnici Na Homolce běží klinická studie testující technologii VytronUS, vyvinutou právě pro léčbu pacientů trpících tzv. paroxysmální fibrilací síní. 

Metoda spočívá v kombinaci tzv. anatomického mapování srdečních oddílů, v tomto případě levé srdeční síně, s následnou cílenou ultrazvukovou ablací o nízké intenzitě. Ta zničí abnormální tkáň v srdci, která je zodpovědná za vznik nebo udržování srdeční arytmie.

"Výhodou ultrazvukového mapování je nejenom vytvoření dokonalého anatomického obrazu levé síně a nahrazení často používaného CT zobrazení (CT představuje vysokou radiační zátěž), ale také to, že ultrazvukové kódování přesně změří tloušťku stěny levé síně, což doposud neumí žádná jiná metoda. Na základě získaných informací pak systém sám titruje následné dávkování energie potřebné k vypálení tkáně do dostatečné tloušťky,“ vysvětluje princip metody primář kardiologie prof. Petr Neužil.

Všechny manipulace ultrazvukového katetru se dějí semiroboticky. tzn. po manuálním zavedení do srdce je katetr kontrolován pomocí softwaru. Energií použitou jak pro vlastní zobrazení (mapování anatomie srdce), tak pro vlastní vytvoření ablační linie je ultrazvuk.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama