Stonehenge postavili podle nové vědecké studie námořníci ze severozápadu Francie

 
Další 1 fotografie v galerii
Stonehenge je komplexem menhirů a kamenných kruhů nacházející se na Salisburské pláni / Pixabay
K rozšíření megalitních památek došlo po celé Evropě zřejmě díky námořníkům. První byla postavena v Bretani před téměř 7000 lety – v severozápadní Francii kolem roku 5000 př. n. l., jak zjistila studie. Pak se rozšířily a objevovaly se v pobřežních regionech Středozemního moře a Atlantiku. Ukazuje se tak, že za jejich rozšířením zřejmě stojí námořníci, kteří začali používat svoje námořní trasy o 2000 let dříve, než se dosud myslelo.

Stonehenge je jednou z mnoha prehistorických megalitických památek, které jsou jinak roztroušeny po celé Evropě. Vědci nyní objevili, že trend stavět obří kameny začal už před 7000 lety v severozápadní Francii.

Odborné znalosti a um nezbytný pro vytváření těchto památek pak rozšiřovali po celé tisíciletí v Evropě námořníci. Podobné památky jako originál se objevily v pobřežních oblastech kolem Středozemního a Atlantského pobřeží právě díky námořníkům na velkých lodích, kteří využívali první vznikající námořní trasy.

"Pohybovali se po námořních stezkách a vedli dlouhé cesty podél pobřeží," řekla Bettina Schulz Paulssonová, spoluautorka nové studie z univerzity ve švédském Göteborgu. Odpovídá to jinému výzkumu megalitického umění v Bretani, kde jsou znázorněny rytiny mnoha lodí. Některé z nich jsou dost velké pro dvanáctičlennou posádku. 

První teorie je správná 

Předešlé teorie navrhovaly dvě různá vysvětlení, jak v Evropě vznikaly četné megalitické památky. První z nich tvrdila, že se zrodily v jedné části, a pak se postupně rozšířily do různých oblastí a kultur přes moře. Podle druhé teorie ale koncepty megalitů vznikly nezávisle na sobě v mnoha zemích v celé Evropě.

Nejnovější studie, publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, shledala, že správná je první teorie, tedy šíření námořními cestami. Osvětluje, jak dobývaly mořské komunity vodu a poskytuje nám daleko dřívější odhad, kdy se člověk stal mořeplavcem. Předtím se předpokládalo, že velké nákladní lodě, schopné překročit významnou vzdálenost, vznikly teprve v době bronzové, přibližně o 2000 let později.

Kdy se zrodily megality?

Schulz Paulssonová analyzovala 2410 obrovských kamenů z megalitických lokalit v celé Evropě, aby lépe porozuměla tomu, jak se šířily po kontinentu. Zpracovala zde radiokarbonové datování megalitů a vytvořila archeologickou časovou osu. 

Zjistila, že nejstarší předchůdci megalitických lokalit se nacházejí v severozápadní Francii, s jedním příkladem v pařížské pánvi, který se dokonce datuje do let 5061-4858 př. n. l. Nejstarší megality se potom objevovaly v rozmezí 200-300 let na počátku 4. tisíciletí v severozápadní Francii, kolem Středozemního moře, na pobřeží Atlantiku na Pyrenejském poloostrově.

Na konci 3. tisíciletí př. n. l byly postaveny megality ve Francii, na Britských ostrovech a na Pyrenejském poloostrově. Ve Skandinávii pak na počátku 3. tisíciletí př. n. l.

Mohlo by vás zajímat

Reklama