Mikroelektrárna WAVE českých odborníků, s tepelným výkonem až 50 kilowat, má 80% účinnost

Jedná se o soběstačný systém, jenž není závislý na dodávce elektřiny z distribuční sítě / ČVUT
Jde o první zařízení svého druhu na světě, přitom mikroelektrárna WAVE se již osvědčila v ostrém provozu a míří na trh. Jako první si ji vyzkoušeli v Mikolajicích na Opavsku, kde zásobuje teplem a elektřinou obecní úřad, obchod a hasičskou zbrojnici. Jako topivo využívá elektrárna dřevěné pelety, ale po úpravách jí nevadí ani štěpka horší kvality.

Vývoj této mikroelektrárny trval celých 10 let a výsledky pilotního testování naplnily očekávání odborníků. Mikroelektrárna dosahuje hranice 80% celkové provozní účinnosti.

Autorizované měření emisí potvrdilo dosažení limitů splňujících požadavky pro Ekodesign, které musejí nejpozději od 1. 1. 2020 splňovat všechny prodávané kotle. Na zařízení, která Ekodesign splňují již teď, lze navíc čerpat kotlíkové dotace.

Nápad vyrobit prostorově nenáročné zařízení, jež bude produkovat teplo a elektřinu s možností nezávislosti na dalších energetických zdrojích, byl původně základem disertační práce Ing. Maščucha. Po deseti letech výzkumu a vývoje, za které je zodpovědné Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, je mikroelektrárna plně funkční a připravená na provoz v různých podmínkách. Elektrárna má řadu automatizovaných funkcí a je prakticky bezúdržbová.

Jednou z hlavních výhod mikroelektrárny je to, že se díky automatizaci snížila potřeba přítomnosti obsluhy téměř na nulu. Navíc se jedná o soběstačný systém, jenž není závislý na dodávce elektřiny z distribuční sítě.

Pozitivně to přijímají hlavně u jednotky hasičů, která je tak nezávislá na dodávkách elektřiny a tepla odjinud. Dalším významným efektem jsou minimální emise, což přispívá například ke zlepšení současného zimního ovzduší.

Jako další krok se autoři chystají spustit malosériovou výrobu zařízení, které dosáhne 120 kW tepelného a 6 kW elektrického výkonu. Důvodem vývoje elektrárny s vyššími výkonovými parametry je významně lepší ekonomická efektivita.

Ve srovnání s ostatními kotli je mikroelektrárna WAVE jediné zařízení, které se za dobu svého využívání díky úsporám energie zaplatí. V konečném důsledku pak mají uživatelé teplo jen za cenu paliva.

Uplatnění najde moderní zdroj energetiky s tepelným výkonem 120 kW například v penzionech, hotelích, na farmách, v bytových domech nebo wellness centrech. Mikroelektrárnu lze upravit tak, aby byla absolutně nezávislá na distribuční síti, a díky tomu může fungovat prakticky kdekoliv.

Tento typ zařízení se rovněž může stát velmi dobrým technologickým základem pro rozšíření řešení Smart Grids, což jsou silové elektrické i komunikační sítě umožňující regulovat spotřebu a výrobu energie v reálném čase. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama